Ferda Yerdelen Tatoğlu
Ferda Yerdelen Tatoğlu
Professor of Econometrics, Faculty of Economics, Istanbul University
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Panel veri ekonometrisi
FY Tatoğlu
Beta Yayınevi, 2012
3392012
İleri panel veri analizi: stata uygulamalı
FY Tatoğlu
Beta, 2013
1472013
İleri panel veri analizi
FY Tatoğlu
İstanbul: Beta Yayıncılık, 2012
1232012
Panel veri ekonometrisi: Stata uygulamalı
F Yerdelen Tatoğlu
Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 2013
662013
İleri panel veri analizi, stata uygulamalı
F Yerdelen Tatoğlu
Beta Yayıncılık, İstanbul, 2012
662012
Panel zaman serileri analizi
FY Tatoğlu
İstanbul: Beta Yayınları, 2017
602017
Panel veri ekonometrisi
F Yerdelen Tatoğlu
Beta Yayınları, İstanbul, 304s, 2012
502012
The long and short run effects between unemployment and economic growth in Europe
FY Tatoğlu
Doğuş Üniversitesi, 2011
352011
M.(2013)
J Wooldridge
Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım, Çeviri Editörü: Ebru Çağlayan, Nobel …, 0
35
The relationships between human capital investment and economic growth: A Panel Error Correction Model
FY Tatoglu
Journal of Economic and Social Research 13 (1), 77, 2011
342011
Reel efektif döviz kurunun durağanlığının yapısal kırılmalı panel birim kök testleri kullanılarak sınanması
FY Tatoğlu
Doğuş Üniversitesi, 2009
272009
Panel veri ekonometris: stata uygulamalı
FY Tatoğlu
Beta Basım Yayın, 2012
242012
Ekonometriye giriş 1: modern yaklaşım
JM Wooldridge
Nobel Akademik Yayıncılık, 2013
232013
Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry: Decision Making in the Financial Industry
Z Copur
IGI Global, 2015
222015
İleri panel veri analizi-Stata uygulamalı (2. Baskı)
FY Tatoğlu
İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım AŞ, 2013
212013
F.(2013)
Y Tatoğlu
Panel Veri Ekonometrisi: Stata Uygulamalı 2, 0
18
Panel zaman serileri analizi
F Yerdelen Tatoğlu
İstanul: Beta Yayınları, 2017
172017
Panel zaman serileri analizi
F Yerdelen Tatoğlu
İstanul: Beta Yayınları, 2017
172017
Panel Zaman Serileri Analizi
F Yerdelen Tatoğlu
Beta yayınevi, 2017
172017
İleri Panel Veri Analizi
F Yerdelen Tatoğlu
Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2012
172012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20