Follow
Ferda Yerdelen Tatoğlu
Ferda Yerdelen Tatoğlu
Professor of Econometrics, Faculty of Economics, Istanbul University
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Panel veri ekonometrisi: Stata uygulamalı
F Yerdelen Tatoğlu
Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 2013
1581*2013
İleri panel veri analizi: Stata uygulamalı
FY Tatoğlu
Beta, 2012
1016*2012
Panel zaman serileri analizi
FY Tatoğlu
İstanbul: Beta Yayınları, 2017
487*2017
Ekonometriye giriş 1: modern yaklaşım
JM Wooldridge
Nobel Akademik Yayıncılık, 2013
103*2013
The Analysis of 2008 Global Crisis in Terms of the Sustainability of Public Debt Stock and Budget Deficits of PIIGS Countries Panel Data Analysis
BE Yilmaz, FY Tatoglu, S Ataer
Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies …, 2015
66*2015
The long and short run effects between unemployment and economic growth in Europe
FY Tatoğlu
Doğuş Üniversitesi, 2011
602011
The relationships between human capital investment and economic growth: A Panel Error Correction Model
FY Tatoglu
Journal of Economic and Social Research 13 (1), 77, 2011
552011
REEL EFEKTİF DÖVİZ KURUNUN DURAĞANLIĞININ YAPISAL KIRILMALI PANEL BİRİM KÖK TESTLERİ KULLANILARAK SINANMASI
FY Tatoğlu
Doğuş Üniversitesi Dergisi 10 (2), 310-323, 2009
512009
Sermaye Piyasası’nda riskin sınırlı bağımlı değişkenli panel veri modelleri ile analizi
FY Tatoğlu
Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005
44*2005
Türkiye ekonomisinde son yıllarda yaşanan yüksek oranlı büyüme rakamlarının iç piyasa üzerindeki etkileri
A İncekara, YF Tatoğlu
İstanbul: İTO Yayınları, 2008
382008
Panel Veri Ekonometrisi (Genişletilmiş 3. Baskı)
F Yerdelen Tatoğlu
Beta, İstanbul, 2016
36*2016
Analysis of tourism demand using a multi-dimensional panel gravity model
F Yerdelen Tatoglu, H Gul
Tourism Review 75 (2), 433-447, 2020
322020
Ekonometri stata uygulamalı
F Yerdelen Tatoğlu
İstanbul: Beta Yayınları, 2020
242020
The Analysis Of Factors Affecting Investment Choices Of Household In Turkey With Multinomial Logit Model
F Yerdelen Tatoğlu, H Tunalı
International Research Journal of Finance and Economics, 186-202, 2010
192010
Mekânsal ekonometrik modeller ve Türkiye’de iç göçün belirleyicilerinin analizi
S TATLI, DOÇDRFY TATOĞLU
YL Tezi, İstanbul. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2016
17*2016
The asymmetric effects of changes in price and income on renewable and nonrenewable energy
H İçen, FY Tatoğlu
Renewable energy 178, 144-152, 2021
162021
Turizm Talebinin Panel Çekim Modeli Çerçevesinde Analizi
GÜL Hasan, FY TATOĞLU
Turizm Akademik Dergisi 6 (1), 49-60, 2019
162019
İleri panel veri analizi
F Yerdelen Tatoglu
Stata Uygulamali (Advanced Panel Data Analysis). 3rd edition, Istanbul, Beta …, 2018
16*2018
Üç boyutlu sabit ve tesadüfi etkili panel veri modellerinin tahmini için çeşitli yaklaşımlar
FY TATOĞLU
Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, 60-70, 2022
15*2022
Customer churn analysis in banking sector: Evidence from explainable machine learning models
H Guliyev, FY Tatoğlu
Journal Of Applied Microeconometrics 1 (2), 85-99, 2021
152021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20