Follow
Zarife Seçer
Zarife Seçer
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysing Mothers' Self-efficacy Perception towards Parenting in Relation to Peer Relationships of 5-6 year-old Preschool Children.
Z Secer, H Gulay Ogelman, A Onder, S Berengi
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (3), 2001-2008, 2012
262012
Anne-babaların duygusal sosyalleştirme davranışları ile okul öncesi çocukların sosyal becerilerinin analizi
Z Seçer, N Karabulut
Eğitim ve Bilim 41 (185), 2016
232016
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumları Konya İli Örneği
Z SEÇER, N ÇELİKÖZ, H SARI, Ş ÇETİN, S BÜYÜKTAŞKAPU
222010
OKUL ÖNCESİ 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
HG OGELMAN, Z SEÇER, E ALABAY, U Feyza
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 391-402, 2012
202012
Okul öncesi dönemdeki çocukların bedensel engelli akranları ile birlikte eğitim almalarına ilişkin görüşleri
Z SEÇER, H SARI, Ş ÇETİN
202010
Dikkat toplamayı geliştirici etkinliklerin içtepisel okul öncesi çocukların düşünme ve dikkat toplama becerilerine etkisi
Z Seçer, SK Özmen
Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (4), 1803-1816, 2015
192015
Okul öncesi 5-6 yaş grubu çocukların akran ilişkileri ile annelerinin ebeveynliğe yönelik özyeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Z SEÇER, H GÜLAY OGELMAN, A ÖNDER, S BERENGİ
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12 (3), 1993-2008, 2012
192012
OKUL ÖNCESİDÖNEMDEKİÇOCUKLARIN BİLİŞSEL STİLLERİNE GÖRE AHLAKİVE SOSYAL KURAL ANLAYIŞLARI
Z SEÇER, N ÇELİKÖZ, Y Songül
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 561-576, 2008
162008
68-72 aylık okul öncesine ve ilkokula devam eden çocukların okula uyum ve öğretmenleriyle ilişkilerinin karşılaştırılması
HG Ogelman, Z Seçer, A Gündoğan, D Bademci
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (1), 1-17, 2015
152015
Yoğun düşünme (reflection) eğitimi programının çocukların ahlaki yargılarına etkisinin incelenmesi
Z Seçer
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2003
152003
The analysis of the relationship between fathers’ parenting self-efficacy and the peer relations of preschool children
Z Seçer, H Gülay Ogelman, A Önder
Early child development and care 183 (1), 63-74, 2013
132013
Düşünme eğitimi programının impulsif özellikli öğrenme güçlüğüne sahip çocukların bilişsel stillerine etkisi
Z Seçer, H Sarı
Eğitim ve Bilim 39 (171), 2014
122014
Analyzing perspective taking skills of 5-to 6-year-old preschool children in relation to their self-perception and gender
H Gülay Ogelman, Z Seçer, A Önder
Journal of Research in Childhood Education 27 (4), 427-439, 2013
122013
Anne tutumlarının 5-6 yaş çocuklarının sosyal becerilerini ve okula uyumlarını yordayıcı etkisi
H GÜLAY OGELMAN, A ÖNDER, Z SEÇER, H ERTEN
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 143-152, 2013
122013
Akran şiddetine maruz kalan ve kalmayan 5-6 yaş okul öncesi çocukların okula uyumlarının analizi
Z Seçer, H Gülay-Ogelman, H Şimşek, A Önder, D Bademci
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 23, 351-375, 2014
112014
Analysis of the effect of a social problem-solving program on the aggression of children
Z Seçer, HG Ogelman
Journal of Psychologists and Counsellors in Schools 21 (2), 142-153, 2011
92011
Analysis of correlation between body mass index and cognitive style, social skills and problem behaviours at preschool children
Z Secer
ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL …, 2012
42012
Öğretmen Adaylarının Akademik İşlerin Ertelenmesi Sorununa Yönelik Çözüm Önerileri
M Çelikoz, Z SEÇER
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (4), 2018
22018
The relations between emotional regulations of social competent preschool children and emotional socialization behaviours of their mothers
Z SEÇER
Kastamonu Education Journal 25 (4), 2017
22017
Investigating the choice of friendship 5-6 year olds make based on certain variables
HG Ogelman, Z Secer
Procedia-Social and Behavioral Sciences 47, 396-400, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20