Follow
Haşmet Sarıgül
Haşmet Sarıgül
Istanbul Esenyurt University
Verified email at esenyurt.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A Survey of Financial Literacy Among University Students
H Sarigül
Journal of Accounting & Finance, 2014
1852014
Finansal okuryazarlik tutum ve davraniş ölçeği: geliştirme, geçerlik ve güvenirlik
H Sarıgül
Journal of Management and Economics Research 13 (1), 200-218, 2015
1302015
Money laundering and abuse of the financial system
H Sarigul
International Journal of Business and Management Studies 2 (1), 287-301, 2013
332013
SENDİKASYON KREDİSİ KULLANIM DUYURULARININ BANKALARIN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ
H SARIGÜL
Finansal araştırmalar ve çalışmalar dergisi 7 (12), 113-129, 2015
322015
Ülke kredi temerrüt takas primleri ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişki: Borsa İstanbul’da banka hisse senetleri üzerine ampirik bir araştırma
H Sarıgül, HE Şengelen
Muhasebe ve Finansman Dergisi 86, 205-222, 2020
27*2020
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarının Basel I-II-III kriterlerine uygunluğunun ölçülmesi: Bir araştırma
H Sarıgül
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
202012
Kümeleme analizi ile illerin bankacılık hizmetlerine erişim ve kullanım göstergelerinin karşılaştırılması
H Sarıgül
Bankacılar Dergisi 89, 41-62, 2014
172014
A’dan Z’ye Finansal Okuryazarlık
H SARIGÜL
Der Yayınları, İstanbul, 2019
16*2019
Basel Düzenlemeleri'nin Kobi'lerin Muhasebe ve Finansal Raporlama Uygulamalarına Etkileri
H Sarıgül
162012
Türkiye de Finansal Okuryazarlık Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
H SARIGÜL
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 153-165, 2020
152020
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDE MÜŞTERİ KARLILIK ANALİZİ: BİR BANKADA UYGULAMA.
H SARIGÜL
World of Accounting Science 16 (1), 2014
132014
Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerinin Bilgi, Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Çalışma
H SARIGÜL
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 51 (593), 53-76, 2014
11*2014
THE DETERMINING FACTORS OF FINANCIAL INCLUSION IN TURKEY
H Sarıgül
Journal of Economics, Finance and Accounting 7 (3), 223-235, 2020
92020
Bankacılık Hizmetlerine Erişimin Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma
H SARIGÜL
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi 9 (1), 83-102, 2015
92015
Bankacılık Sektöründe Birleşme ve Satın Alma Nedenleri : 2001 – 2011 Türkiye Örnekleri
H Sarıgül, F Kurşunel
Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2012
92012
Economic Growth, Energy Consumption, and Trade Openness Nexus: Evidence from Net Energy Importing Middle-Income Countries
H Sarıgül, S Apak
PANOECONOMICUS 71 (3), 345-371, 2024
62024
Bölgelere ve İllere Göre Türkiye Finansal Kapsayıcılık Endeksi
H Sarıgül
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 79-100, 2021
62021
Concentration and Profitability in Turkish Banking Industry
H SARIGUL
11th EBES CONFERENCE, 1, 2013
52013
Gelişmekte olan finansal piyasalarda ülke kredi temerrüt takası primleri ile hisse senedi endeksleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
H Sarıgül
Maliye ve Finans Yazıları 114, 103-28, 2020
42020
İşverenin mevcut işgücünün yeterliliği ve emek talebi ile beklentilerinin nedenselliği
MK Ajansı
Konyada Yatırım: http://www. konyadayatirim. gov. tr/images/dosya/% C4% B0 …, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20