Takip et
Arya Biçen
Arya Biçen
beu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A study on determination of regional earthquake risk distribution of masonry structures
VS Biçen, E Işık, E Arkan, AE Ulu
ArtGRID-Journal of Architecture Engineering and Fine Arts 2 (2), 74-86, 2020
142020
Geleneksel Bitlis evleri’nde yapı elemanları ve malzeme kullanımının örnek yapı üzerinden değerlendirilmesi
VS Biçen, E Işık
International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and …, 2018
42018
Kolektif Yaşamda Konutu Anlamak: Diyarbakır Çok Katlı Konutları Örneği
A Biçen, S Vural
Artium 11 (2), 131-147, 2023
12023
Diyarbakır kent merkezinin aktif açık-yeşil alanlarının yeterliliğine yönelik bir değerlendirme
HD Kayan, A Biçen
GRID-Mimarlık Planlama ve Tasarım Dergisi 6 (2), 411-441, 2023
12023
İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Staj Dönemi Motivasyonunu Herzberg’in Çift Faktörler Teorisine Göre Değerlendirilmesi
M Konur, E Işık, AGVS Biçen
International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and …, 2018
12018
Millet Bahçelerinin Engelli Ulaşılabirliği Üzerine Bir Değerlendirme: Diyarbakır Bağlar Millet Bahçesi
A Biçen
International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 10 …, 2023
2023
The Effect of a Cultural Landscape Area on Urban Green Spaces: Case Study of Diyarbakir Fortress and Hevsel Gardens
A Biçen
Journal of Human and Social Sciences 6 (2), 343-376, 2023
2023
Tarihi Köprüde Yakın Çevre Sorunları: Diyarbakır Silvan (On Gözlü Köprü) Köprüsü
A BİÇEN
ULUSLARARASI AKADEMİK BİRİKİM DERGİSİ 6 (ÖZEL SAYI), 2023
2023
Bitlis Eren Üniversitesi Kampüs Planlama ve Uygulama Süreci Üzerine Bir Değerlendirme
A Bicen
Premium e-Journal of Social Sciences (PEJOSS) 7 (34), 989-999, 2023
2023
Kent ve Konut Üzerine Betimsel Analiz: Diyarbakır Örneği
A Biçen, S Vural
Kent Akademisi 16 (3), 1639-1665, 2023
2023
Geleneksel mekân kurgusunun izleri: Diyarbakır Suriçi kentsel dönüşüm sonrası örnek bir konutun morfolojisi
A Biçen
Journal of Awareness (JoA) 8 (4), 397-413, 2023
2023
KAOS, KENT VE ÇOK KATLI KONUT: Modern İhtiyaçtan Hedonik Tüketime Diyarbakır
S Biçen, A. & Vural
Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara., 2022
2022
YAZINSALDAN GÖRSEL SOMUTLAŞTIRMAYA ÜTOPYALARDA MEKAN KURGUSU
VS Biçen
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 712-741, 2021
2021
Regeneration application in Bitlis city multi-storey housing construction
VS Biçen
Advanced Engineering Days (AED) 1, 51-53, 2021
2021
BİTLİS YEŞİL ALAN GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE İKLİM DEĞİŞİMİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
AE BİÇEN V. S., ARKAN E., ÖZLÜK M.H.
2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya …, 2019
2019
1960lardan günümüze çok katlı konut/konutlaşma süreci Diyarbakır kenti
VS Biçen
Fen Bilimleri Enstitüsü, 0
The proceedings of the 1st Advanced Engineering Days
M YAKAR, A ULVİ, LA KARABACAK, LŞ FİDAN, RAA ALPTEKİN, ...
STRUCTURAL ANALIYSIS OF GERMIK BRIDGE
V Seven, E IŞIK
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–18