Önder Küçükural
Önder Küçükural
Ibn Haldun University
Verified email at ihu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Hegemonik erkekliğin peşinden
K Cengiz, UU Tol, Ö Küçükural
Toplum ve bilim 101, 50, 2004
58*2004
Türkiye’de dindarlık: Sosyal gerilimler ekseninde inanç ve yaşam biçimleri
B Akşit, R Şentürk, Ö Küçükural, K Cengiz
İstanbul: İletişim Yayınları, 2012
57*2012
Türkiye’de dindarlık
B Akşit, R Şentürk, Ö Küçükural, K Cengiz
İstanbul, İletişim yayınları, 2012
57*2012
Yaşlılar ve yaşlı yakınları açısından yaşam biçimi tercihleri
S Kalaycıoğlu, UU Tol, Ö Küçükural, K Cengiz
Türkiye Bilimler Akademisi Raporları 5, 7-31, 2003
442003
Türkiye ve Orta Doğu’da Sivil Toplum Tartışmaları
K CENGİZ, Ö Küçükural, UU Tol, B Akşit
Edt: Lütfü Sunar, Sivil Toplum ve Demokrasi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005
142005
Türkiye ve Ortadoğu’da Sivil Toplum Tartışmaları: Sivil,‘Mivil’ya da ‘Tivil’Toplum
B Akşit, K Cengiz, Ö Küçükkural, UU Tol
Sivil Toplum 1 (3), 33-59, 2003
82003
Dynamics of Youth Euroscepticism
Ö Küçükural
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, 2005
32005
Dünya, böyle gidersek bizi sırtından atacak
Ö Küçükural
İbn Haldun Üniversitesi, 2017
2017
At the Borders of Public and Private: The Oturmalar of Kayseri
K Cengiz, Ö Küçükural, E Shkreli
The Middle East Journal 69 (4), 582-600, 2015
2015
An empirical study of religious reasoning and its implications for democracy
Ö Küçükural
2014
Türkiye’de Dindarlık: Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri-Bahattin Akşit, Recep Şentürk, Önder Küçükural, Kurtuluş Cengiz
SG Yıldırım
İslâm Araştırmaları Dergisi, 205-211, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11