Osman Birgin
Osman Birgin
Professor Doctor, Mathematics Education, Uşak University, Turkey
usak.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Use of Portfolio to Assess Students' Performance
O Birgin, A Baki
Journal of Turkish Science Education 4 (2), 75, 2007
1632007
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
O BİRGİN, R GÜRBÜZ
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20, 173-179., 2008
1532008
An investigation of mathematics anxiety among sixth through eighth grade students in Turkey
O Birgin, M Baloğlu, H Çatlıoğlu, R Gürbüz
Learning and Individual Differences 20 (6), 654-658, 2010
1402010
ALTERNATİF BİR DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ OLARAK PORTFOLYO DEĞERLENDİRME UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
O Birgin
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (1), 1-24, 2008
1032008
Alternatif Degerlendirme Araci Olarak Bilgisayar Destekli Bireysel Gelisim Dosyasi Uygulamasinindan Yansimalar: Bir Özel Durum Çalismasi
A BAKİ, O BIRGIN
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 3 (3), 79-99, 2004
98*2004
Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Hakkında Matematik Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi
T Kutluca, O BİRGİN
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2), 81-97, 2007
962007
The effect of computer-assisted teaching on remedying misconceptions: The case of the subject “probability”
R Gürbüz, O Birgin
Computers & Education 58 (3), 931-941, 2012
832012
Matematik eğitiminde alternatif bir değerlendirme olarak bireysel gelişim dosyasi uygulamasi
A Baki, O Birgin
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, II …, 2002
792002
İlköğretim II. kademe öğrencilerinin rasyonel sayılar konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerinin incelenmesi
O Birgin, R Gürbüz
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2), 529-550, 2009
712009
Conceptions of high school students about mathematical connections to the real-life
A Baki, H Çatlıoğlu, S Coştu, O Birgin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1402-1407, 2009
652009
Geometri öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi
T Tutak, O Birgin
8th International Educational Technology Conference, 1058-1061, 2008
64*2008
An Investigation of Fifth Grade Students' Conceptual Development of Probability through Activity Based Instruction: A Quasi-Experimental Study.
R Gurbuz, H Catlioglu, O Birgin, E Erdem
Educational Sciences: Theory and Practice 10 (2), 1053-1068, 2010
56*2010
Bilgisayar destekli bireysel gelişim dosyasının uygulanabilirliğinin araştırılması
O Birgin
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2003
54*2003
An investigation of primary school teachers’ proficiency perceptions about measurement and assessment methods: The case of Turkey
O Birgin, A Baki
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 681-685, 2009
522009
Conceptions of Students About Renewable Energy Sources: A Need to Teach Based on Contextual Approaches
B Coker, H Catlioglu, O Birgin
Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2), 1488-1492, 2010
512010
Investigation of first year pre-service teachers’ computer and internet uses in terms of gender.
O Birgin, B Çoker, H Çatlıoğlu
Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2), 1588-1592, 2010
432010
Sınıf öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme uygulama amaçlarının yeni matematik öğretimi programı kapsamında incelenmesi
O Birgin, A Baki
Eğitim ve Bilim 37 (165), 2012
42*2012
Investigation of eighth-grade students' understanding of the slope of the linear function
O Birgin
Bolema: Boletim de Educação Matemática 26, 139-162, 2012
402012
The level of mathematics anxiety among pre-service elementary school teachers
H Çatlioğlu, O Birgin, S Coştu, R Gürbüz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1578-1581, 2009
402009
4-5. sınıf matematik öğretim programında öngörülen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmenler tarafından uygulanabilirliği
O Birgin
Unpublished doctorate dissertation, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen …, 2010
382010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20