Follow
Prof.Dr. Taşkın Kılıç
Title
Cited by
Cited by
Year
Cam Tavan Sendromu Ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir Örneği
E Örücü, R Kılıç, T Kılıç
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 14 (1), 2007
4202007
The Effect of COVID-19 Pandemic on the Turkish Society
S Bostan, R Erdem, YE Öztürk, T Kılıç, A Yılmaz
Electronic Journal of General Medicine 6 (16), 2020
2812020
e-Sağlık, İyi Uygulama Örneği; Hollanda
T Kılıç
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / http://sbd.gumushane.edu …, 2017
882017
Sağlık Sektöründe, Tükenmişlik Sendromuna Etki Eden Faktörlerin Analizi ve Bir Araştırma
T Kılıç, OA Seymen
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 16, 47-67, 2011
832011
Digital Hospital; An Example Of Best Practice
T KILIÇ
International Journal of Health Services Research and Policy 1 (2), 2016
482016
Sağlık ve eğitim sektöründeki kadın çalışanların cam tavan algısının karşılaştırmalı olarak incelenmesi
T Kılıç, AB Çakıcı
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 19 (3), 2016
442016
Bireysel ve kolektif yeterlilik süreci, belirleyicileri ve sonuçlarına ilişkin bir model önerisi
T Kılıç
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
332013
Career self-efficacy and glass ceiling: Moderating effect of work-related masculinity values
T Bolat, O Bolat, T Kilic
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 2 (10), 57-68, 2011
332011
Sağlık Bakanlığı 184 Sabim Hattına Yapılan Şikayetlerin Karşılaştırmalı Analizi
S BOSTAN, T KILIÇ, F ÇİFTÇİ
Global Journal of Economics and Business Studies 3 (5), 32-40, 2014
32*2014
Mantar Yönetim Yaklaşımı
T Kılıç
Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi 2 (2), 106-113, 2017
312017
Mushroom Management Theory; Sample Of Health Sector
T Kılıç
Academy of Strategic Management Journal 14, 2015
302015
A new approach to the organizational justice concept: The collective level of justice perceptions
T Kılıç, S Bostan, W Grabowski
International Journal of Health Sciences 3 (1), 157-175, 2015
292015
Sağlık çalışanlarında mobbing ve ilişkili faktörler
T Kılıç, F Çiftçi, Ş Şener
232016
Sağlıkta Dönüşüm Programının Hastaneler Üzerindeki Değişim Etkisi: Hastane Yöneticilerinin Görüşleri.
S Bostan, T Kılıç, T Acuner
TISK Academy/TISK Akademi 7 (14), 2012
222012
Hastalarla iletişimin, hasta memnuniyetine etkisi: özel, devlet ve üniversite hastanesi karşılaştırılması
T Kılıç, R Topuz
Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 9 (1), 78-97, 2015
202015
Relationship between glass ceiling syndrome and self-efficacy; in health sector
T Kılıç
European Journal of Multidisciplinary Studies 2 (3), 84-87, 2017
182017
Kamu ve özel hastanede çalışan personellerin tükenmişlik seviyelerinin karşılaştırılması
T Kılıç, H Ak
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (1), 72-79, 2017
172017
e-Sağlık ve Teletıp
T Kılıç
162016
Örgütsel Körlüğün (Örgüt Miyopisi ) Ayrıntılı Kavramsal Analizi Ve Ölçümü: Geliştirilen Bir Ölçek Yardımıyla Değerlendirme
O Seymen Aytemiz, T Kılıç, K Oğuzhan
Eurasian Academy of Sciences Social SciencesJournal 1 (1), 212-222, 2016
14*2016
Bağlanma stillerinin iletişim becerilerine etkisini araştırma
T Kılıç, M Kümbetlioğlu
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 (3), 381-396, 2016
142016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20