Ömer Faruk Bilbay
Ömer Faruk Bilbay
Bilinmeyen bağlantı
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynaklarının Etkin Yönetimi: Hatay’da Bir Uygulama
Y Bulut, M Duruel, K Mehmet, ÖF Bilbay
Strategic Public Management Journal 2 (3), 1-24, 2016
42016
Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerde Etik Değerlerinin Önemi
A Çelik, ÖF Bilbay
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1, 2017
22017
Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar I
R Keleş, İ Özacit, U Ömürgönülşen, U Sadioğlu, İ Gül, F Solmaz, İ Keleş, ...
Hacettepe Üniversitesi, 2017
2017
YÖNETİM VE İÇ GÜVENLİK BİRİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE DAİR BİR İNCELEME: FRANSA ÖRNEĞİ
A ÇELİK, AB AKSUNGUR, ÖF BİLBAY
Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1), 73-85, 0
Uluslararası göç sorununun sosyo-ekonomik etkileri: Haliliye ve Eyyübiye ilçeleri üzerine bir inceleme
ÖF BİLBAY
Journal of Politics Economy and Management 3 (1), 34-46, 0
BÜYÜK BUHRANDAN 2008 KRİZİNE KADAR KALKINMANIN GELİŞMESİNDE DEVLETİN ROLÜ NASIL DEĞİŞTİ? Öz
AGÖF BİLBAY
Global Water Issues and Changes in Water Resources Management Policies
ÖF Bilbay, V Eren, Y Bulut
KAMU SEKTÖRÜNDE STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
A ÇELİK, ÖF BİLBAY, H Üniversitesi-İktisadi
SU GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SINIR AŞAN SULAR: FIRAT NEHRİ ÖRNEĞİ
ÖF BİLBAY, A ÇELİK, AB AKSUNGUR
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 283-292, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9