MELİH ENGİN
MELİH ENGİN
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysis of Students' Online Learning Readiness Based on Their Emotional Intelligence Level.
M Engin
Universal Journal of Educational Research 5 (n12A), 32-40, 2017
182017
Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği Türkçe Uyarlama Çalışması
M ENGİN, H KÖR, H ERBAY
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (4), 1561-1572, 0
7*
Adoption of Hospital Information Systems in Public Hospitals in Turkey: An Analysis With the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model
M Engin, F Gürses
International Journal of Innovation and Technology Management (IJITM) 16 (06 …, 2019
62019
AN EXAMINATION OF THE CORRELATION BETWEEN SCIENCE AND TECHNOLOGY ATTITUDES SCALE, FREQUENCY OF SMARTPHONE USAGE SCALE AND LIFELONG LEARNING SCALE SCORES USING THE STRUCTURAL …
H Kör, H Erbay, M Engin, E Dünder
Journal of Baltic Science Education 16 (1), 2017
52017
Technology Leadership of Education Administrators and Innovative Technologies in Education: A Case Study of Çorum City.
H Kör, H Erbay, M Engin
Universal Journal of Educational Research 4 (n12A), 140-150, 2016
52016
Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin E-Demokrasi Gelişim Modelleri Açısından İncelenmesi
M Engin, F Gürses
Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR XII, 550-569, 2014
42014
Üniversitelerde teknoloji yoğun uzaktan eğitim sistemlerinin üretim, uygulama ve yönetim süreçlerinin incelenmesi
MY ENGİN, NTD ŞİMŞEK
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim …, 2013
42013
Üniversitelerin Teknoloji Temelli Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karakteristik Özellikleri Açısından İncelenmesi
M Engin
Journal of Educational Sciences & Practices 12 (23), 1-22, 2013
42013
HİYERARŞİK KÜMELEME ANALİZİ İLE OECD ÜLKELERİNİN BİLGİ EKONOMİ İNDEKSLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
M ENGİN
Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi 14 (1), 73-86, 2018
2*2018
MESLEKİ VE TEKNİK LİSELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRENCİLERİNİN DAL SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AMPİRİK BİR İNCELEME
M Engin, F Gürses
The Journal of Academic Social Science, 364-380, 2017
2*2017
The Use Of Web 2.0 Tools in Local Government: An Empirical Study in Turkish Municipalities
M Engin, F Gürses, F İğdeli
The Journal of Academic Social Science Studies, 213-232, 2016
22016
Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Mobil Devlet Uygulamaları: Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
F GÜRSES, M ENGİN
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2016
22016
Türkiye’de ve Dünya’da Sayısal Uçurum
M Engin, F Gürses
Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi Bildiriler Kitabı-Atatürk …, 2015
22015
Anadolu Teknik Ve Teknik Liselerdeki Bilişim Teknolojileri Alanı Öğrencilerinin Staj Yaptıkları İşyerlerinde Mesleki Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi
M ENGİN, E ÇALIŞKAN, Ö UYSAL
22013
Bağlaşık Öğretim Etkinliklerinde Bağlam Türünün Transfer Becerilerine Etkisi
M Engin
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006
22006
User Acceptance of Shuttle Bus Decision Support System Based on Smartphone Probes
M Engin, N Kasap, B Tektaş Sivrikaya
Sage OPEN 10 (2), 2020
12020
E-Devletin Benimsenmesi: Sağlık Alanında Bir Uygulama
ÖÜM ENGİN, AGDF GÜRSES
Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences 20 (3), 2018
12018
Investigation of the Lifelong Learning Tendency of College Students.
H Aksoy, H Erbay, H Kör, M Engin
Universal Journal of Educational Research 5 (n12A), 19-25, 2017
12017
Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Metin Madenciliği ile Bilgi Haritalama
ÖGDU ÇELİK, D HERAND, M ENGİN, E AKÇETİN, A YALDIR, ...
1*
Applications of Data Mining in E-Commerce
M ENGİN
Social Sciences Researches in the Globalizing World, 778, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20