Takip et
artun avcı
artun avcı
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Toplumsal eleştiri söylemi olarak mizah ve gülmece
A Avcı
Birikim Dergisi 166, 80-96, 2003
782003
Türkiye'de internet ve ifade özgürlüğü
A Avcı
Legal, 2013
242013
Türkiye’de kamusal alan ve televizyon: vatandaş televizyonundan tüketici televizyonuna dönüşüm süreci
A Avcı
PQDT-Global, 2007
122007
Her zaman çevrimiçi olmak
A Avcı
Epokhe Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1), 1-24, 2017
112017
Ünsal Oskay’ın Walter Benjamin üzerine çalışmaları
A Avcı
Marmara İletişim Dergisi, 13-36, 2015
92015
Bir büyük reddiye ya da hakiki bir hayatı yaşamak
A Avcı
Varlık 1167, 3-8, 2004
52004
Gerçeküstücülük 70 Yaşında: Varlık Dergisi Özel Sayısı
A Avcı
22017
MEDYA ve TELEVİZYON ARAŞTIRMALARINDA KAMUSAL ALAN TARTIŞMALARINA GİRİŞ
A Artun
Marmara İletişim Dergisi 17 (17), 21-43, 2010
22010
Kamusal Alan ve Yeni Medya: Tartışma Notlarına Tarihsel Bir Bakış
A Avcı
International Conference of New Media and Interactivity, 291-299, 2010
22010
Neo-Islamic Culture’s Influence on Recent Turkish Media
A Avcı, O Cetrez, A Kotaman
Cambridge Scholars Publishing, 2018
12018
Türkiye’de İnternet ve İfade Özgürlüğü
A Artun
Legal Yayıncılık, Birinci Baskı, 2015
12015
Bildiriler Kitabı
H Yavuzer, MR Şirin
1
Unsal Oskay's anthology on Walter Benjamin
A Avci
MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, 2015
2015
Türkiye’de Đnternet ve Đfade Özgürlüğü
A Avcı
Legal Yay., Đstanbul, 2013
2013
Yüzüklerin Efendisi’nde Yitik Toplumsal Masumiyet
AGA AVCI
Marmara İletişim Dergisi Sayı: 12, 45, 2007
2007
IDEAL SPEECH SITUATION” AS FOUNDING PRINCIPLE OF “OTHER2-CENTRIC THOUGHT
A AVCI
Media Critiques 2011, 153, 0
Yüzüklerin Efendisi'nde Yitik Toplumsal Masumiyet
A Artun
Marmara İletişim Dergisi 12 (12), 45-51, 0
What is the Matrix
A Artun
Marmara İletişim Dergisi 11 (11), 221-232, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–18