BENER GÜNGÖR
BENER GÜNGÖR
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK
Ö Yilmaz, B Güngör, V Kaya
812006
ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN FİRMA KÂRLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ
Ö Yaşar, B Güngör
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 319-332, 2007
762007
ÜLKE RİSKİNİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ: İMKB 100 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
S YAPRAKLI, B Güngör
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 62 (02), 199-218, 2007
602007
Dinamik panel veri analizi ile hisse senedi fiyatini etkileyen faktörlerin belirlenmesi
B Güngör, CY Kaygın
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (9), 149-168, 2015
592015
Finansal piyasalardaki gelişmelerin iktisadi büyüme üzerine etkileri: Türkiye için bir VAR modeli
B GÜNGÖR, Ö YILMAZ
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 173-193, 2008
422008
Türkiye’de faaliyet gösteren yerel ve yabancı bankaların kârlılık seviyelerini Etkileyen faktörler: Panel veri analizi
B Güngör
Iktisat Isletme ve Finans 22 (258), 40-63, 2007
332007
Politik risk yatırımcının dikkate alması gereken bir risk midir? Borsa İstanbul örneği
A Kaya, B Güngör, MS Özçomak
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 (1), 74-87, 2014
322014
Effect of gold price volatility on stock returns: example of Turkey
FY CONTUK, H BURUCU, B GÜNGÖR
International Journal of Economics and Finance Studies 5 (1), 119-140, 2013
272013
Finans Literatüründe Anomali Kavramı ve Etkin Piyasalar Hipotezi
B Güngör
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (1-2), 109-133, 2003
262003
Türkiye ekonomisinde finans sektörü ve reel sektör etkileşimi
K Abdülkadir, Ü GÜLHAN, B GÜNGÖR
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 (8), 2-15, 2013
232013
Beş yıldızlı otel işletmelerinde muhasebe–finans yönetcilerinin finansal riskten korunma yöntemlerine ilişkin algıları
İ ÇÖMLEKÇİ, B Güngör
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 49-66, 2012
172012
BORSA ENDEKSLERİ İLE ÜLKELERİN SEÇİLMİŞ MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİ ARASINDAKİİLİŞKİNİN ULUSLARARASI BOYUTTA İNCELENMESİ
U UZUN, B GÜNGÖR
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (4), 1-30, 2017
152017
Asimetrik nedensellik testi ile finansal gelişme ekonomik büyüme ilişkisinin analizi
FY Contuk, B Güngör
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 89-108, 2016
122016
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yerel ve Yabancı Bankaların Kârlılık Seviyelerini Etkileyen Faktörler
B Güngör
İşletme ve Finans Dergisi 258 (9), 41-61, 2007
122007
BİLEŞİK ÖNCÜ GÖSTERGELER VE BORSA ENDEKSİ İLİŞKİSİNİN ULUSLARARASI BOYUTTA İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Ü Gülhan, A Kaya, B Güngör
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27 (1), 3-29, 2012
102012
FAMA VE FRENCH ÜÇ FAKTÖRLÜ MODELİN GEÇERLİLİĞİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ1
E Kaya, B Güngör
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 9 (17), 222-236, 2017
72017
Esnek Hesaplama Teknikleri ile Hisse Senedi Fiyat Tahminleri
B Güngör, A Tortum
İmaj Yayınevi, Ankara, 2007
72007
Finansal Kriz Öngörüsünde Sinyal Yaklaşımının Etkinliği: 2008 Finansal Kriz Örneği
A KAYA, Ü Gülhan, B Güngör
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (5), 129-147, 2013
62013
Sürdürülebilir ulaşım politikaları kapsamında insan odaklı entegre ulaşım yöntemi Sakarya kenti örneği
B Güngör
İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
62012
Finansal Türevlerin Muhasebeleştirilmesi
B Güngör
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1-2), 2001
62001
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20