Follow
BENER GÜNGÖR
BENER GÜNGÖR
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK
Ö Yilmaz, B Güngör, V Kaya
1102006
ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN FİRMA KÂRLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ
Ö Yaşar, B Güngör
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 319-332, 2007
942007
Dinamik panel veri analizi ile hisse senedi fiyatini etkileyen faktörlerin belirlenmesi
B Güngör, CY Kaygın
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (9), 149-168, 2015
762015
Ülke riskinin hisse senedi fiyatlarina etkisi: İMKB 100 endeksi üzerine bir araştirma
S YAPRAKLI, B Güngör
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 62 (02), 199-218, 2007
752007
Finansal piyasalardaki gelişmelerin iktisadi büyüme üzerine etkileri: Türkiye için bir VAR modeli
B GÜNGÖR, Ö YILMAZ
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 173-193, 2008
502008
Politik risk yatırımcının dikkate alması gereken bir risk midir? Borsa İstanbul örneği
A Kaya, B Güngör, MS Özçomak
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 (1), 74-87, 2014
422014
Türkiye’de faaliyet gösteren yerel ve yabancı bankaların kârlılık seviyelerini Etkileyen faktörler: Panel veri analizi
B Güngör
Iktisat Isletme ve Finans 22 (258), 40-63, 2007
402007
Türkiye ekonomisinde finans sektörü ve reel sektör etkileşimi
K Abdülkadir, ünal Gülhan, B Güngör
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 (8), 2-15, 2013
342013
Finans literatüründe anomali kavramı ve etkin piyasalar hipotezi
B Güngör
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (1-2), 109-133, 2003
332003
Effect of gold price volatility on stock returns: example of Turkey
FY CONTUK, H BURUCU, B GÜNGÖR
International Journal of Economics and Finance Studies 5 (1), 119-140, 2013
322013
BORSA ENDEKSLERİ İLE ÜLKELERİN SEÇİLMİŞ MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİ ARASINDAKİİLİŞKİNİN ULUSLARARASI BOYUTTA İNCELENMESİ
U UZUN, B GÜNGÖR
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (4), 1-30, 2017
242017
Beş yıldızlı otel işletmelerinde muhasebe–finans yönetcilerinin finansal riskten korunma yöntemlerine ilişkin algıları
İ Çömlekci, B Güngör
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 49-66, 2012
222012
Asimetrik nedensellik testi ile finansal gelişme ekonomik büyüme ilişkisinin analizi
FY Contuk, B Güngör
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 89-108, 2016
212016
Türkiye’de faaliyet gösteren yerel ve yabancı bankaların karlılık seviyelerini etkileyen faktörler
B Güngör
İşletme ve Finans Dergisi 258 (9), 41-61, 2007
142007
Finansal Türevlerin Muhasebeleştirilmesi
B Güngör
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1-2), 2001
142001
Finansal kriz ortamlarında sermaye yapısının bankaların finansal performanslarına etkileri
B Güngör, M Dilmaç
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 153-172, 2020
112020
FAMA VE FRENCH ÜÇ FAKTÖRLÜ MODELİN GEÇERLİLİĞİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ1
E Kaya, B Güngör
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 9 (17), 222-236, 2017
102017
BİLEŞİK ÖNCÜ GÖSTERGELER VE BORSA ENDEKSİ İLİŞKİSİNİN ULUSLARARASI BOYUTTA İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Ü Gülhan, A Kaya, B Güngör
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27 (1), 3-29, 2012
102012
Türkiye’de bankaların kârlılık belirleyicilerinin katılım bankaları ve mevduat bankaları bazında karşılaştırılması
TE Batır, B Güngör
Bankacılar Dergisi 99, 74-98, 2016
92016
Esnek hesaplama teknikleri ile hisse senedi fiyat tahminleri
B Güngör, A Tortum
İmaj Yayınevi, Ankara, 2007
92007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20