Follow
Yasemin ÖZTÜRK
Yasemin ÖZTÜRK
Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği,Araştırma Görevlisi,Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Engelli çocuğa sahip ailelerin gereksinimlerinin ve aile yükünün belirlenmesi
Y Öztürk
Unpublished master's thesis). Haliç Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 2011
372011
Türkçe öğretmeni adaylarının lisans düzeyinde verilen yabancılara Türkçe öğretimi (YTÖ) dersine yönelik özyeterlik algıları
Ç Şahin, M Kurudayıoğlu, H Tunçel, YA Öztürk
Ana Dili Eğitimi Dergisi 1 (2), 36-45, 2013
312013
The effect of philosophy for children (P4C) curriculum on critical thinking through philosophical inquiry and problem solving skills
S Işıklar, YA Öztürk
International Journal of Contemporary Educational Research 9 (1), 130-142, 2022
292022
Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşimi Ile Mobilya İşletmeleri İçin Hedef Pazar Seçimi
K Yılmaz, Y Öztürk, E Burdurlu
İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 6 (3), 744-756, 2017
16*2017
Effects of surface veneering, edge banding, and drilling holes for handles and hinges of wood-based boards on formaldehyde emission
H Cinar, Y Ozturk, K Yildirim
Forest Products Journal 68 (3), 264-271, 2018
132018
Aktif öğrenme tekniklerinin Türkçe öğretiminde başarı, tutum ve uygulamalara yönelik öğrenci görüşleriyle ilişkisi: Bir meta-analiz çalışması
MN Kardaş, Y Öztürk
International Journal of Languages’ Education and Teaching UDES Özel Sayısı …, 2015
132015
Spor yapan ve yapmayan ortaokul öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin araştırılması (Kütahya ili örneği)
YA Öztürk
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya, 2018
102018
Bonding strength and surface roughness properties of wood materials impregnated with Vacsol-Aqua.
H Keskİn, Hİ Kesİk, F Temel, Y Öztürk
8*2016
Okul Öncesi Eğitimde Proje Yaklaşımı., Temel, F
Y Öztürk
Erken çocukluk eğitiminde yaklaşımlar ve programlar, 405-443, 2012
82012
An analysis of graduate theses on early childhood education: The case of Turkey
YA Öztürk, MK Demir
International Electronic Journal of Elementary Education 10 (5), 583-590, 2018
72018
Beşinci sınıf matematik dersinde uygulanan alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin akademik başarı, kalıcılık, özyeterlilik algısı ve tutum üzerine etkisi
YA Öztürk
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
62014
Covid-19 Industry Report Turkey
M Yildirimli, Y Öztürk
The Swiss Business Hub Turkey, 2020
52020
VERİ MADENCİLİĞİ İLE TÜRKİYE MOBİLYA SEKTORÜ İÇİN 2023 ÖNGÖRÜLERİ
Y Öztürk, K Yılmaz, E Burdurlu
İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 6 (3), 757-763, 2017
52017
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Değerlere Sahip Olma Düzeyleri ile Öz Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin Analizi.
HK Atasoy, YA Öztürk
Journal of Kirsehir Education Faculty 23 (1), 2022
42022
Türkiye ve Hindistan İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programlarının Program Öğeleri Bağlamında Karşılaştırılması
S Ersöz, YA Öztürk, MK Demir
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2), 635-654, 2023
22023
Aktif sosyal medya kullanımı ile depresyon ve benlik saygısı ilişkisi: Bir vakıf üniversitesi öğrencileri örneği
Y Öztürk
İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021
22021
The Effect of Wood species and strip width on bending strength and modulus of elasticity in end-grain core blockboard
Y Öztürk, K Yılmaz, E Burdurlu
Celal Bayar University Journal of Science 18 (1), 9-16, 2022
12022
Okul Öncesi Dönem Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Stillerinin İncelenmesi
YA Öztürk, Ç Şahin, MK Demir
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal) 9 (115), 8314-8326, 2023
2023
The Effect of Some Managerial Motivators on Employee Motivation in Furniture Enterprises
E Kamışlı, K Yılmaz, Y Öztürk, E Burdurlu
Gazi University Journal of Science Part C: Design and Technology 10 (3), 479-494, 2022
2022
An Analysis of the Relationship Between Preschool Teachers' Levels of Having Professional Values and Their Self-Efficacy Beliefs
HK Atasoy, YA Öztürk
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (1), 671-705, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20