MUZAFFER BAKIRCI
MUZAFFER BAKIRCI
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de kırsal kalkınma: Kavramlar-politikalar-uygulamalar
M Bakırcı
Nobel Yayıncılık, 2007
1052007
ULAŞIM COĞRAFYASI AÇISINDAN TÜRKİYE’DE HAVAYOLU ULAŞIMININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE MEVCUT YAPISI
M BAKIRCI
Marmara Coğrafya Dergisi, 340-377, 2012
672012
Türkiye’de yer değiştiren şehirlere yeni bir örnek: Samsat
M Bakırcı
Türk Coğrafya Kurumu, 1997
261997
Türkiye’de Baraj Yapımı Nedeniyle Yer Değiştiren Bir Şehir: Halfeti
M Bakırcı
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi 10 …, 2002
172002
Türkiye‟ de Kırsal Kalkınma (Kavramlar-Politikalar Uygulamalar)
M BAKIRCI
Nobel Basımevi, Ankara, 2007
162007
Avrupa Birliği Üyelik Öncesi Destek Fonu’nun (IPA) Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD), Türkiye’nin Durumu Ve Muhtemel Etkileri
M Bakırcı
Doğu Coğrafya Dergisi 14 (21), 53-78, 2009
152009
Avrupa Birliğine (AB) Uyum Sürecinde Türkiye Ve Avrupa’da Dağlık Sahaların Kullanımına Yönelik Perspektifler (Avrupa Dağlık Bölgeler Şartı’nın Esasları)
M Bakırcı
Doğu Coğrafya Dergisi 13, 291-310, 1995
141995
Coğrafi Açıdan Anadolu’nun Tarihi Ulaşım Ağı ve İpek Yolu
M BAKIRCI
Avrasya Etüdleri 45 (1), 63-86, 2014
132014
Türkiye'de Organik Tarımın Geleceği ve Türkiye–Avrupa Birliği (AB) Tarım Müzakerelerine Etkisi, İstanbul Üniversitesi
M Bakırcı
Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Coğrafya Dergisi 13, 67-83, 2005
122005
Negative impacts of forest fires on ecological balance and environmental sustainability: Case of Turkey
M Bakirci
Revija za geografijo 5 (1), 15-32, 2010
112010
Doğu Karadeniz Örneğinde Yaylaların Pazar Yeri Fonksiyonu
M Bakırcı
İÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi S 7, 375-385, 1999
111999
Avrupa Birliği yeni dönem kırsal kalkınma politikası, Türkiye'nin uyumu ve yaratacağı etkiler
M Bakırcı
Türk Coğrafya Dergisi, 45-74, 2006
92006
Türkiye’nin uluslararası ulaşımında demiryolu sınır kapılarının yeri ve etkinliği
M Bakırcı
Marmara Coğrafya Dergisi 28 (1), 2013
82013
Barajların mekânın yeniden organizasyonuna etkileri: Melen barajı örneği [The effects of dams on the spatial reorganization: The case of Melen dam]
M Bakırcı
Marmara Coğrafya Dergisi 33, 439-464, 2016
62016
KIRSAL ALANDA İSTİHDAMIN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ: KÂHTA TEKSTİL İŞÇİLERİ ÖRNEĞİ
M BAKIRCI
Marmara Coğrafya Dergisi, 660-681, 2013
62013
Bir Dağlık Bölge Planlaması Olarak Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)
M Bakırcı
Coğrafya Dergisi 10, 99-123, 2002
62002
Kırsal yerleşmelerde ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesinde turizmin etkisi: Yaylalar Köyü örneği (Yusufeli/Artvin)
M BAKIRCI
Türk Coğrafya Dergisi, 71-85, 2012
52012
The Future of Organic Farming in Turkey and Its Effects to the Agricultural Negotiations Between Turkey and European Union (EU)
M Bakirci
JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, 67-82, 2005
32005
COVID-19 pandemisinin Türkiye havayolu ulaşımına etkisi
M BAKIRCI
Türk Coğrafya Dergisi, 45-58, 2020
22020
Sustainable development of rural tourism within the periphery of metropolitan areas: the Polonez Village (Istanbul, Turkey)
M Bakirci
Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 10 (3), 157-166, 2015
22015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20