Follow
Mehmet Salih KÜÇÜKÖZYİĞİT
Mehmet Salih KÜÇÜKÖZYİĞİT
Unknown affiliation
Verified email at hakkari.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Özel Eğitim Lisans Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilgi Düzeylerine ve Engellilere Yönelik Tutumlarına Etkisi
M ÇİTİL, T KARAKOÇ, MS KÜÇÜKÖZYİĞİT
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 815-833, 2018
342018
Özel Eğitim ve Yardımcı Teknolojiler
S Çakmak, P Şafak, T Karakoç, M Çitil, MS Küçüközyiğit, C Aslan, ...
Ankara: Vize Yayıncılık, 2016
232016
Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Öğrencilerde Matematikte İşlem Akıcılığını Arttırmada Kendini İzleme Tekniğin - Effectiveness of the Self-Monitoring Technique in Increasing …
MS Küçüközyiğit, S Özdemir
Hacettepe University Journal of Education 31 (4), 2016
18*2016
Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Öğrencilerde Matematikte Çarpma İşlem Akıcılığını Arttırmada Kendini İzleme Tekniğinin Etkililiği - Effectiveness of the Self-Monitoring …
MS Küçüközyiğit
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
182014
Arttırıcı ve Alternatif İletişim Teknikleri
MS Küçüközyiğit, P Şafak
Journal of Instructional Technologies & Teacher Education 4 (1), 2015
152015
Developing an Attitude Scale towards Special Education as a Teaching Profession: A Test Study.
MS Küçüközyigit, NA Könez, B Yilmaz
Journal of the International Society for Teacher Education 21 (2), 27-40, 2017
82017
Görme Engelli Öğrencilerde Matematikte Çarpma İşlem Akıcılığını Artırmada Kendini İzleme Tekniğinin Etkililiği
MS Küçüközyiğit, S Özdemir
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (3), 676-694, 2014
82014
Yardımcı teknoloji, tarihçe ve genel kavramlar
S ÇAKMAK, M ÇİTİL, H YILMAZ, P ŞAFAK, M KÜÇÜKÖZYİĞİT, ...
VİZE YAYINCILIK, 2016
62016
Okul öncesi dönemde görme engelli çocuklarla normal gelişim gösteren çocukların oyun davranişlarının karşılaştırılması
Özdemir, Gürel, Ceyhun, Şahin, MS Küçüközyiğit
21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Kıbrıs, 2011
62011
Görme yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerin gereksinimlerinin belirlenmesi
MS Küçüközyiğit, C Aslan, G Yalçın
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2021
52021
Okul öncesi görme engelli çocukların oyun davranışları ve akran etkileşimlerinde eğitim ortamı karşılaştırması
S Özdemir, Ö Gürel, MS Küçüközyiğit
21.ulusal özel eğitim kongresi Kıbrıs, 2011
32011
Görme Engelliler için Klavye Öğretim Programının Etkililiğinin İncelenmesi
MS Küçüközyiğit, S Çakmak
Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi 4 (1), 62-88, 2020
22020
1. sınıfa devam eden görme engelli öğrencilerin braille ses tanıma ve yazma seviyeleri
M KÜÇÜKÖZYİĞİT, S ÇAKMAK
22018
Görme engelli öğrencilerin braille kısaltmaları kullanma yetkinlikleri
M Küçüközyiğit, S Çakmak, CEM Aslan
22018
Effectiveness Of The Self Monitoring Technique In Increasing Mathematics Multiplication Fluency Of Students With Visual Impairments - Görme Engelli Öğrencilerde Matematikte …
MS Küçüközyiğit, S Özdemir
Teacher Education In Special Education, Vocational Training And Sports …, 2016
2*2016
Okul Öncesi Dönemde 4-6 Yaş Grubundaki Görme Engelli Çocukların Oyun Davranışlarının ve Sosyal Etkileşimlerinin İncelenmesi: Bir Eğitim Ortamı Karşılaştırması
Ö Gürel, S Özdemir, MS Küçüközyiğit
1.Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi Antalya, 2012
22012
4. Sınıfa devam eden görme engelli öğrencilerin braille okuma seviyelerinin belirlenmesi
M KÜÇÜKÖZYİĞİT, S ÇAKMAK
12018
Görme engelli çocuğa sahip olan ailelerin gereksinimlerinin belirlenmesi.
M Küçüközyiğit, CEM Aslan, G Yalçın, Y Tavil
12017
Review Of Graduate Thesis About Children With Visual İmpairments: Content Analysis - Türkiye’de Görme Engellilerin Eğitimi Alanında Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tezlerin Gözden …
MS Küçüközyiğit, C Aslan, N Karasu, M Çitil
Teacher Education In Special Education, Vocational Training And Sports …, 2016
1*2016
The Effect of a Touch-Typing Program on Keyboarding Skills for the Visually Impaired in First and Second Grades.
MS Küçüközyiğit, S Çakmak
Journal of the International Association of Special Education 22 (1), 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20