Follow
ömer yılmaz
ömer yılmaz
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK
Ö Yilmaz, B Güngör, V Kaya
1492006
İktisadi Kriz Kuramları, Finansal Küreselleşme ve Para Krizleri
Ö YILMAZ, A KIZILTAN
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2005
1322005
İktisadi Büyüme ile Cari İşlemler Bilançosu Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
Ö Yılmaz, M Akıncı
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2), 2011
1022011
İktisadi Büyüme ve Makroekonomik Belirleyicileri (1. Baskı)
Ö Yılmaz, M Akıncı
Erzurum: Nobel Yayınevi, 2012
81*2012
İktisadi büyüme ve makroekonomik belirleyicileri
Ö Yılmaz, M Akıncı
Basım, Ankara: Nobel Akademi Yayınları, 2012
812012
İhracat, ithalat ve reel döviz kuru ilişkisi: Türkiye için bir VAR modeli
Ö Yilmaz, V Kaya
Iktisat Isletme ve Finans 22 (250), 69-84, 2007
762007
Finansal Piyasalardaki Gelişmelerin İktisadi Büyüme Üzerine Etkileri: Türkiye İçin Bir VAR Modeli
B Güngör, Ö Yılmaz
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 2008
702008
Terörizmin Finansal Piyasalara Etkisi: Ampirik Bir Çalışma.
E AĞIRMAN, M ÖZCAN, Ö YILMAZ
Journal of BRSA Banking & Financial Markets 8 (2), 2014
632014
Financial development-economic growth nexus: A panel data analysis upon OECD countries
GY Akinci, M Akinci, Ö Yilmaz
Hitotsubashi Journal of Economics, 33-50, 2014
592014
Ekonomik Özgürlüklerin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Analizi
AGDM Akıncı, G Yüce, Ö Yılmaz
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2), 2014
552014
Petrol Fiyatları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Opec ve Petrol İthalatçısı Ülkeler İçin Zaman Serisi Analizi.
M AKINCI, E AKTÜRK, Ö YILMAZ
Journal of Graduate School of Social Sciences 17 (1), 2013
52*2013
Petrol Fiyatları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Opec ve Petrol İthalatçısı Ülkeler İçin Zaman Serisi Analizi
M Akıncı, E Aktürk, Ö Yılmaz
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (1), 2013
50*2013
Bölgesel enflasyon bölgesel büyüme ilişkisi: Türkiye için zaman serisi ve panel veri analizleri
V Kaya, Ö Yilmaz
Iktisat Isletme ve Finans 21 (247), 62-78, 2006
502006
TÜRKİYE'DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ (1980-2008)
Ö Yilmaz, K Vedat, M Akinci
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (3-4), 2011
492011
Türkiye'de Cari Açıkların Belirleyicileri: Bir Zaman Serisi Analizi.
Ö Yılmaz, M Akıncı
TISK Academy/TISK Akademi 7 (14), 2012
402012
Bölgesel Eşitsizlik: Türkiye Örneği
Ö Yılmaz
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1-2), 2001
402001
Türkiye ekonomisinde üçüz açık hipotezinin geçerliliği: Sınır testi yaklaşımı
M Akıncı, Ö Yılmaz
İMKB Dergisi 13 (50), 1-27, 2013
362013
Finansal kalkınma ve iktisadi büyüme arasındaki nedensellik
Ö Yilmaz, V Kaya
Iktisat Isletme ve Finans 21 (244), 120-131, 2006
362006
Yoksulluk, Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş Doğu Avrupa ve Latin Amerika Ülkeleri İçin Ampirik Bir Analiz.
G Erkal, M Akıncı, Ö Yılmaz
TISK Academy/TISK Akademi 10 (19), 2015
322015
Validity of the Triple Deficit Hypothesis in Turkey Bounds Test Approach
M Akinci, Ö Yilmaz
Istanbul Stock Exchange Review 13 (50), 1-28, 2012
322012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20