ömer yılmaz
ömer yılmaz
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK
Ö Yilmaz, B Güngör, V Kaya
722006
İktisadi Büyüme ile Cari İşlemler Bilançosu Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
Ö Yılmaz, M Akıncı
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2), 2011
522011
İktisadi Kriz Kuramları, Finansal Küreselleşme ve Para Krizleri
Ö YILMAZ, A KIZILTAN
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2005
482005
İhracat, ithalat ve reel döviz kuru ilişkisi: Türkiye için bir VAR modeli
Ö Yilmaz, V Kaya
Iktisat Isletme ve Finans 22 (250), 69-84, 2007
462007
Terörizmin Finansal Piyasalara Etkisi: Ampirik Bir Çalışma.
E AĞIRMAN, M ÖZCAN, Ö YILMAZ
Journal of BRSA Banking & Financial Markets 8 (2), 2014
392014
Finansal Piyasalardaki Gelişmelerin İktisadi Büyüme Üzerine Etkileri: Türkiye İçin Bir VAR Modeli
B Güngör, Ö Yılmaz
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 2008
382008
Bölgesel enflasyon bölgesel büyüme ilişkisi: Türkiye için zaman serisi ve panel veri analizleri
V Kaya, Ö Yilmaz
Iktisat Isletme ve Finans 21 (247), 62-78, 2006
322006
Financial development-economic growth nexus: A panel data analysis upon OECD countries
GY Akinci, M Akinci, Ö Yilmaz
Hitotsubashi Journal of Economics, 33-50, 2014
282014
İktisadi Büyüme ve Makroekonomik Belirleyicileri (1. Baskı)
Ö Yılmaz, M Akıncı
Erzurum: Nobel Yayınevi, 2012
27*2012
İktisadi büyüme ve makroekonomik belirleyicileri
Ö Yılmaz, M Akıncı
Basım, Ankara: Nobel Akademi Yayınları, 2012
272012
TÜRKİYE'DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ (1980-2008)
Ö Yilmaz, K Vedat, M Akinci
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (3-4), 2011
272011
Enflasyon-Faiz Oranı Takası: Fisher Hipotezi Bağlamında Türkiye Ekonomisi İçin Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi
M Akinci, Ö Yilmaz
Sosyoekonomi 24 (27), 2016
252016
Türkiye ekonomisinde üçüz açık hipotezinin geçerliliği: Sınır testi yaklaşımı
M Akıncı, Ö Yılmaz
İMKB Dergisi 13 (50), 1-27, 2013
232013
Finansal kalkınma ve iktisadi büyüme arasındaki nedensellik
Ö Yilmaz, V Kaya
Iktisat Isletme ve Finans 21 (244), 120-131, 2006
232006
Ekonomik Özgürlüklerin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Analizi
AGDM Akıncı, G Yüce, Ö Yılmaz
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2), 2014
202014
Bölgesel Eşitsizlik: Türkiye Örneği
Ö Yılmaz
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1-2), 2001
202001
Terörizmin Doğrudan ve Dolaylı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Dış Yardımlar Ne Kadar Telafi Edici?
MA Akıncı, Ö Gönül Yüce-Yılmaz
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 1, 1-33, 2015
192015
Türkiye'de Cari Açıkların Belirleyicileri: Bir Zaman Serisi Analizi.
Ö Yılmaz, M Akıncı
TISK Academy/TISK Akademi 7 (14), 2012
192012
Para krizleri öngörüsünde logit model ve sinyal yaklaşımının değeri: Türkiye tecrübesi
V Kaya, O Yilmaz
Discussion Paper, Turkish Economic Association, 2007
192007
Terörizmin Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Panel İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi
M Akıncı, GY Akıncı, Ö Yılmaz
Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi 5 (1), 1-24, 2014
172014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20