Follow
Servet KARDEŞ
Title
Cited by
Cited by
Year
Suriyeli sığınmacıların eğitimine yönelik öğretmen görüşleri
S Kardeş, B Akman
İlköğretim Online 17 (3), 2018
159*2018
Sosyal medyada Suriye’li sığınmacılara yönelik algı: bir sözlük değerlendirmesi
S Kardeş, Ç Banko, B Akman
Göç Dergisi 4 (2), 185-200, 2017
352017
Teachers' views on the education of Syrian refugees
S Kardeş, B Akman
Elementary Education Online 17 (3), 1224-1237, 2018
282018
Erken Çocukluk Döneminde Dijital Okuryazarlık
S KARDEŞ
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2), 827-839, 2020
27*2020
Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuğun Cinsel Eğitimine İlişkin Görüşleri
S KARDEŞ, NG KARAMAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (3), 1554-1570, 2018
262018
Üstün yetenekliler alanında yapılmış tezlerin analizi
S Kardeş, B Akman
Journal of Theoretical Educational Science 11 (3), 411-430, 2018
252018
Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri ve STEAM Eğitimi Bağlamında İncelenmesi
S KARDEŞ
Eğitimde Kuram ve Uygulama 16 (2), 109-119, 2020
222020
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Algıları
S Kardeş, N Taşkın
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 40 (1), 51-73, 2020
142020
Mülteci çocukların psikososyal gelişimine yönelik program uyarlanması
S Kardeş
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
132018
Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkin görüşleri
Ş Kardeş Servet, Banko, Çağla, Kaymak Eren, Sabiha, Antakyalıoğlu
The Journal of Academic Social Science 5 (54), 469-481, 2017
13*2017
Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yönetici ve öğretmenlerinin Rehber Öğretmenlerin Rollerine İlişkin Algılarının İncelenmesi
S Kardeş, B Akman
Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi 6 (3), 393-412, 2016
122016
Compassion as a source of satisfaction and fear in professionals who work with people
R Sak, E Nas, İT Şahin-Sak, Ç Öneren-Şendil, R Tekin-Sitrava, N Taşkın, ...
Psychological Reports 126 (2), 946-966, 2023
102023
Okul öncesi eğitim sınıflarındaki bilim eğitimi öğrenme merkezlerinin incelenmesi
B Akman, M Gangal, S Kardeş
92017
Problems Encountered in The Education of Refugees in Turkey
S Kardeş, B Akman
International Journal of Psychology and Educational Studies 9 (1), 153, 2022
82022
Preservice Preschool Teachers’ Views on the Characteristics of Gifted Children
SK Dila YAZICI,Berrin AKMAN, Elif MERCAN UZUN
Journal for the Education of Gifted Young Scientists 5 (3), 70-89, 2017
82017
Yazıcı, DN (2018)
S Kardeş, B Akman
Üstün yetenekliler alanında yapılmış tezlerin analizi. Kuramsal Eğitimbilim …, 0
7
Türkiye’de Eğitim Alanında Mültecilerle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
S Kardeş
Milli Eğitim Dergisi 50 (1), 837-855, 2021
62021
Suriyeli mültecilerin eğitimine yönelik öğretmen İfadeleri
S Kardeş, B Akman
İlköğretim Online 17 (3), 1224-1237, 2018
42018
Interactions between refugee and local preschool children and prejudice or discriminatory behaviors: Teachers’ observations
S KARDEŞ, İ Kozikoğlu
Journal of Pedagogical Research 5 (1), 114-125, 2021
32021
Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin ve Kurum Yöneticilerinin Erken Müdahale Programlarına İlişkin Algılarının İncelenmesi
ÖÜS KARDEŞ, B AKMAN
YYÜ Eğitim Fakültesi dergisi 17 (1), 295-317, 2020
32020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20