Eren Alkan
Eren Alkan
Instructor Doctor
Verified email at ege.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Antik Yunan Eserlerinde Şiddetin İzdüşümleri
E Alkan
Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 7 (14), 243-265, 2019
22019
Erken Dönem Amerikan Edebiyatında Savaşlar ve Savaş Karşıtı Söylemler
E ALKAN
Tarih ve Gelecek Dergisi 6 (1), 158-165, 2020
2020
Amerikan Sahnesinin Suflörü: Amerikan Tiyatro Tarihinde Şiddetin Yansımaları
E ALKAN
Tarih ve Gelecek Dergisi 5 (2), 296-304, 2019
2019
Kahkahanın Ölümle İmtihanı: Eugene O’Neill’ın Lazarus Güldü Oyununun Antik Yunan Tiyatrosu Üzerinden Tahlili
E ALKAN
Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi 8 (1), 1-17, 0
Creating Similar Hearts from Slant-Eyed Tales: A Few Slant-Eyed Words on Asian American Children’s Literature
E ALKAN
Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi 3 (1), 26-38, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5