Mustafa Sinan Yardim
Title
Cited by
Cited by
Year
Eminönü için bir trafik tıkanıklık fiyatlandırması modeli
H YÜKSEL, MS YARDIM, M GÜRSOY
Teknik Dergi 21 (102), 4995-5022, 2010
122010
Akıllı Ulaştırma Sistemleri ve Türkiyedeki Uygulamalar
M Yardım, G Akyıldız
112005
Otomatik otoparklar ve türkiye’deki otopark probleminin çözümü için uygulama potansiyeli, 6
MS Yardım, M Ağrikli
Ulaştırma Kongresi, İMO İstanbul Şubesi, 2005
102005
Kentiçi ulaşımda otobüsle toplu taşıma için işletmecilik şeklinin belirlenmesine yönelik bir matematik model
MS Yardım
52002
İstanbul Otopark Yönetimde Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Kullanımı, 8
MS Yardım, A Demir
Ulaştırma Kongresi, İMO İstanbul Şubesi, Poster Sunum, İstanbul, 2009
42009
Akilli ulaştirma sistemleri ve türkiye'deki uygulamalar. 6
MS YARDIM, G AKYILDIZ
Ulaştirma Kongresi Bildiriler Kitabi. içinde Istanbul: TMMOB Inşaat …, 2005
42005
Türkiye Ulaştırma Sistemi İçin Veri Gereksinimi “
MS Yardım, A Erel
TMMOB Ulaştırma Politikaları Kongresi Bildiriler Kitabı, 171-181, 2003
42003
MERMER ATIKLARININ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMLARIN STABİLİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
M Okubay, MS YARDIM
Engineering Sciences 11 (3), 73-82, 2016
32016
Modelling the Effects of Hydrated Lime Additives on Asphalt Mixtures by Fuzzy Logic and ANN
MS Yardim, BD ŞİTİLBAY, S Dündar
Teknik Dergi 30 (6), 9533-9559, 2019
12019
OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE ‘DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ
MS YARDIM, M AĞRİKLİ
6. Ulaştırma Kongresi, 363-371, 2005
12005
BÜYÜKÇEKMECE YAT LİMANI Nihai ÇED Raporu’nun Akademik Değerlendirme Raporu
Y Nuhoğlu, S Akbulut, M Yardım, A Sakarya
2020
Agrega olarak mermer atığı kullanımının bitümlü sıcak karışımların nem hasarı üzerindeki etkisi
M Okubay, BV Kök, MS YARDIM, M YILMAZ
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20 (2), 495-507, 2018
2018
MERMER ATIKLARININ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMLARIN STABİLİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
M Yardım, M Okubay
2016
APPROACHES FOR SUSTAINABLE CAMPUS PARKING MANAGEMENT AT THE YTU CENTRAL CAMPUS AREA.
MS YARDIM
Sigma: Journal of Engineering & Natural Sciences/Mühendislik ve Fen …, 2015
2015
A Traffic Congestion Pricing Model for Eminonu District
H Yuksel, MS Yardim, M Gursoy
TEKNIK DERGI 21 (2), 4995-5022, 2010
2010
Ulaştırma mühendisliğinde yöneylem araştırılması çözüm teknikleri kullanımının incelenmesi
MS Yardım
1994
Yaya Öncelikli Yol Ağına Sahip Bir Kampüste Sürdürülebilir Trafik Yönetimi İçin Taşıt Hızlarının Kontrolü
M Yardım, M Yetimoğlu, S Dündar
Evaluatİon of Park And Ride Facilities in Istanbul Through Accessibility Perspective
S Dündar, M Yardım, G Salih
A Heuristic Algoritm For Planning Operating Strategies On Urban Bus Transit
M Yardım
Atık Mermerlerin Bitüm ile Adezyonu ve Bitümlü Sıcak Karışımlardaki Ekonomik Etkisi
B Kök, M Okubay, M Yardım, M Yılmaz
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20