Mustafa Sinan Yardim
Title
Cited by
Cited by
Year
Eminönü için bir trafik tıkanıklık fiyatlandırması modeli
H YÜKSEL, MS YARDIM, M GÜRSOY
Teknik Dergi 21 (102), 4995-5022, 2010
122010
Akıllı Ulaştırma Sistemleri ve Türkiyedeki Uygulamalar
M Yardım, G Akyıldız
112005
Otomatik otoparklar ve türkiye’deki otopark probleminin çözümü için uygulama potansiyeli, 6
MS Yardım, M Ağrikli
Ulaştırma Kongresi, İMO İstanbul Şubesi, 2005
102005
Sürdürülebilir Ulaştırma Politikaları Açısından Otopark Stratejileri
MS Yardım, RB Korkmaz, D Yılmaz
7th International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE-2006, YTU …, 2006
52006
İstanbul Otopark Yönetimde Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Kullanımı, 8
MS Yardım, A Demir
Ulaştırma Kongresi, İMO İstanbul Şubesi, Poster Sunum, İstanbul, 2009
42009
Akilli ulaştirma sistemleri ve türkiye'deki uygulamalar. 6
MS YARDIM, G AKYILDIZ
Ulaştirma Kongresi Bildiriler Kitabi. içinde Istanbul: TMMOB Inşaat …, 2005
42005
Türkiye Ulaştırma Sistemi İçin Veri Gereksinimi “
MS Yardım, A Erel
TMMOB Ulaştırma Politikaları Kongresi Bildiriler Kitabı, 171-181, 2003
42003
Kentiçi ulaşımda otobüsle toplu taşıma için işletmecilik şeklinin belirlenmesine yönelik bir matematik model
MS Yardım
42002
MERMER ATIKLARININ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMLARIN STABİLİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
M Okubay, MS YARDIM
Engineering Sciences 11 (3), 73-82, 2016
32016
Modelling the effects of hydrated lime additives on asphalt mixtures by fuzzy logic and ANN
MS Yardim, BD ŞİTİLBAY, S Dündar
Teknik Dergi 30 (6), 9533-9559, 2019
12019
OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE ‘DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ
MS YARDIM, M AĞRİKLİ
6. Ulaştırma Kongresi, 363-371, 2005
12005
BÜYÜKÇEKMECE YAT LİMANI Nihai ÇED Raporu’nun Akademik Değerlendirme Raporu
Y Nuhoğlu, S Akbulut, M Yardım, A Sakarya
2020
Agrega olarak mermer atığı kullanımının bitümlü sıcak karışımların nem hasarı üzerindeki etkisi
M Okubay, BV Kök, MS YARDIM, M YILMAZ
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20 (2), 495-507, 2018
2018
MERMER ATIKLARININ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMLARIN STABİLİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
M Yardım, M Okubay
2016
APPROACHES FOR SUSTAINABLE CAMPUS PARKING MANAGEMENT AT THE YTU CENTRAL CAMPUS AREA.
MS YARDIM
Sigma: Journal of Engineering & Natural Sciences/Mühendislik ve Fen …, 2015
2015
A Traffic Congestion Pricing Model for Eminonu District
H Yuksel, MS Yardim, M Gursoy
TEKNIK DERGI 21 (2), 4995-5022, 2010
2010
Ulaştırma mühendisliğinde yöneylem araştırılması çözüm teknikleri kullanımının incelenmesi
MS Yardım
1994
Acceptable Congestion Pricing Schemes for Kadikoy CBD, Istanbul
H Yüksel, M Gürsoy, MS Yardım, U Kırbaş
Determination of the Urban Transportation Problems by Moving Observer Method: The Study at the Historical Peninsula in Istanbul
H Yüksel, MS Yardım, M Gürsoy
Kentiçi Hızlı Otobüs Sistemlerinde Gürültü Kontrolü
A Berivan, M Yardım
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20