Follow
Mustafa Sinan Yardim
Title
Cited by
Cited by
Year
Akıllı Ulaştırma Sistemleri ve Türkiyedeki Uygulamalar
M Yardım, G Akyıldız
262005
Otomatik otoparklar ve türkiye’deki otopark probleminin çözümü için uygulama potansiyeli, 6
MS Yardım, M Ağrikli
Ulaştırma Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 23-25, 2005
132005
Eminönü için bir trafik tıkanıklık fiyatlandırması modeli
H Yüksel, MS Yardım, M Gürsoy
Teknik Dergi 21 (102), 4995-5022, 2010
122010
İstanbul Otopark Yönetimde Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Kullanımı, 8
MS Yardım, A Demir
Ulaştırma Kongresi, İMO İstanbul Şubesi, Poster Sunum, İstanbul, 2009
92009
Sürdürülebilir Ulaştırma Politikaları Açısından Otopark Stratejileri
MS Yardım, RB Korkmaz, D Yılmaz
7th International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE-2006, YTU …, 2006
82006
Türkiye’de Taş Mastik Asfalt Kaplama Kullanımı ve Literatür Üzerine Bir Değerlendirme. 6
MS Yardım, F Arslan
Ulusal Asfalt Sempozyumu, 27-28, 2013
72013
Kentiçi ulaşımda otobüsle toplu taşıma için işletmecilik şeklinin belirlenmesine yönelik bir matematik model
MS Yardım
Yıldız Teknik Üniversitesi, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2002
72002
Tıkanıklık Ücretlendirmesi Uygulamalarının Eminönü Bölgesi’nde Bir Trafik İyileştirme Yöntemi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
H Yüksel, MS Yardım
İBB desteğiyle Projem İstanbul kapsamında hazırlanan Araştırma Projesi, 2008
62008
Türkiye Ulaştırma Sistemi İçin Veri Gereksinimi‖
MS Yardım, A Erel
TMMOB Ulaştırma Politikaları Kongresi Bildiriler Kitabı, 171-181, 2003
62003
Modelling the effects of hydrated lime additives on asphalt mixtures by fuzzy logic and ANN
MS Yardim, BD ŞİTİLBAY, S Dündar
Teknik Dergi 30 (6), 9533-9559, 2019
52019
İnternet Kullanımının İlköğretim Öğrencilerinin Psiko-Sosyal Gelişimlerine Olumsuz Etkilerinin İncelenmesi
E Esgin, E Torun, ID Şakar, C Doğan, MS Yardım
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi 3 (4), 40-52, 2012
52012
Akilli ulaştirma sistemleri ve türkiye'deki uygulamalar. 6
MS YARDIM, G AKYILDIZ
Ulaştirma Kongresi Bildiriler Kitabi. içinde Istanbul: TMMOB Inşaat …, 2005
52005
Ülkemiz Ulaştırma Planlama ve Yönetimi Konusundaki Veri Gereksinimi ve Bir Öneri
A Erel, MS Yardım, M Gürsoy
3. Ulaştırma Kongresi, 107-125, 1995
51995
MERMER ATIKLARININ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMLARIN STABİLİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
M Okubay, MS Yardım
Engineering Sciences 11 (3), 73-82, 2016
42016
Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsünde Sürdürülebilir Kampüs Otoparkı Yönetimi İçin Yaklaşımlar
M Yardım
Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 33 (4), 561-575, 2015
32015
OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE ‘DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ
MS YARDIM, M AĞRİKLİ
6. Ulaştırma Kongresi, 363-371, 2005
22005
Agrega olarak mermer atığı kullanımının bitümlü sıcak karışımların nem hasarı üzerindeki etkisi
M Okubay, BV Kök, M Yardım, M Yılmaz
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20 (2), 495-507, 2018
12018
Approaches For Sustainable Campus Parking Management at the Ytu Central Campus Area
MS Yardım
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 33 (4), 561-575, 2015
12015
Orta Ölçekli Bir Kentte Covid-19 Hasta ve Aşılama Sayısının Toplu Taşıma Kullanıcı Sayısına Etkisinin İncelenmesi: Tekirdağ, Süleymanpaşa Örneği
S Başyazgan, MS Yardım
Kent Akademisi 16 (2), 845-861, 2023
2023
BÜYÜKÇEKMECE YAT LİMANI Nihai ÇED Raporu’nun Akademik Değerlendirme Raporu
Y Nuhoğlu, S Akbulut, M Yardım, A Sakarya
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20