Follow
Refik Turan
Refik Turan
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi
R Turan, M Safran, N Hayta, M ÇAKMAK, C DÖNMEZ, M ŞAHİN
Okutman Yayıncılık, 2010
942010
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
D Yalçın, Y Akbıyık, Y Özkaya, G Bozkurt, DA Akbulut, E Tokgöz, R Turan, ...
Atatürk Araştırma 15, 2002
742002
Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik Geliştirilen Bilgisayar Yaziliminin Akademik Başari Ve Tutuma Etkisi
E Yeşiltaş, R Turan
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2015 (5), 1-23, 2015
692015
Farklı yönleriyle değerler eğitimi
R Turan, K Ulusoy
Pegem Akademi, 2015
692015
Türkiye Selçukluları’nda Hükümet Mekanizması (Vezîr-Divân)
R Turan
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 1995
651995
Sosyal bilgilerin temelleri
R Turan, K Ulusoy
Maya Akademi, 2010
582010
2017 İLKOKUL VE ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME.
R Turan
Diyalektolog-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
552018
Süleymanşah
R TURAN, G KIRPIK
Türk Tarih Kurumu, 2018
552018
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
D YALÇIN, Y AKBIYIK, Y Özkaya, G BOZKURT, DA AKBULUT, E TOKGÖZ, ...
Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2002
552002
Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Sosyal Bilgiler Dersine Akademik Başarıya ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi
R Turan, H Çalışkan
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (4), 603-627, 2008
472008
Osmanlıların Kuruluş Yıllarında Türk Ailesi
R Turan
Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi 1, 82-91, 1992
431992
Selçuklular Döneminde Kastamonu
R Turan
Türk Tarihinde ve Kültüründe Kastamonu Tebliğler, 1-6, 1988
361988
Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde Teşkilât
R Turan
Türkler Ansiklopedisi 7, 210-239, 2002
322002
Selçuklu Dönemi Türklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat
R Turan, G Kirpik
GRAFİKER, 2016
302016
Sosyal bilgilerde tarihin yeri ve önemi
R Turan, K Ulusoy
Sosyal bilgilerin temelleri 3, 138-153, 2013
302013
“MİLLİ TARİH” TEN “SOSYAL BİLGİLER” E TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİM DÜZEYİNDE TARİH ÖĞRETİMİ
R TURAN
The Journal of Academic Social Science Studies 8 (49), 257-278, 2019
262019
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR-1
R Turan, AM Sünbül, H Akdağ
252014
Sosyal bilgiler dersinde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının derse yönelik tutuma etkisi
H Çalışkan, R Turan
İlköğretim Online 9 (3), 1238-1250, 2010
232010
İLKÖĞRETİM ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER TARİH ÜNİTELERİNİN İŞLENİŞİNDE ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
S Öztaş, R Turan
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (4), 903-932, 2009
232009
Tarih öğretmenlerinin lise tarih derslerinin genel amaçlarının öğrencilere kazandırılma düzeylerine ilişkin görüşleri (Ankara ili örneği)
R Turan
Turkish Journal of Educational Studies 2 (3), 2015
202015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20