Follow
Mustafa Yavuz Coşkun
Title
Cited by
Cited by
Year
Intelligent PID control of an industrial electro-hydraulic system
MY Coskun, M İtik
ISA transactions 139, 484-498, 2023
182023
Hybrid force and position control of a conducting tri-layer electro-active polymer actuator
MY Coskun, C Sancak, M Itik, G Alici
Transactions of the Institute of Measurement and Control 39 (3), 288-296, 2017
122017
Position control of a digital electrohydraulic system with limited sensory data using double deep q-network controller
MY Coskun, M Itik
Expert Systems with Applications 252, 124275, 2024
2024
Elektrohidrolik bir sistemin pekiştirmeli öğrenme tabanlı denetleyici ile konum denetiminin gerçekleştirilmesi
MY Coşkun, M İtik
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 12 (1), 280-288, 2023
2023
Konjuge elektroaktif bir polimer eyleyicinin mikro düzeyde yer değiştirmesinin görüntü tabanlı kayan kipli denetimi
C Sancak, MY Coşkun, M İtik
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (8), 629-635, 2016
2016
Vision based sliding mode control of micro displacement of a conjugated electroactive polymer actuator
C Sancak, MY Coşkun, M İtik
Pamukkale University Journal of Engineering Science, 2016
2016
Vision based control of a conjugated electro-active polymer actuator
MY Coskun, M Itik
2015 IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM …, 2015
2015
KonjugeTip Bir Elektro-Aktif Polimer Eyleyicinin Görüntü Tabanlı Kontrolü
MY Coskun, M İtik, T Trabzon
Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, 810-815, 2015
2015
Elektro-Aktif Üç Katmanlı Konjuge Bir Polimer Eyleyicinin Hibrit Kontrolü Hybrid Control of A Conjugated Tri-Layer Electro-Active Polymer Actuator
C Sancak, MY Coskun, M Itik
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9