Follow
Prof. Dr. Ahmet Saban
Prof. Dr. Ahmet Saban
Necmettin Erbakan Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğrenme öğretme süreci: Yeni teori ve yaklaşımlar
A Saban
Nobel Akademik Yayınları, 2014
14562014
Okula ilişkin metaforlar
A Saban
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 459-496, 2008
8102008
Öğretmen adaylarinin öğrenci kavramina ilişkin sahip olduklari zihinsel imgeler
A Saban
Türk eğitim bilimleri dergisi 7 (2), 281-326, 2009
7582009
Giriş düzeyindeki sinif öğretmeni adaylarinin “öğretmen” kavramina ilişkin ileri sürdükleri metaforlar
A Saban
Türk eğitim bilimleri dergisi 2 (2), 131-155, 2004
7282004
Çoklu zekâ teorisi ve eğitim
A Saban
Nobel, 2005
6322005
Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi
A Saban, BN Koçbeker, A Saban
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 6 (2), 461–522, 2006
5072006
Prospective teachers' conceptions of teaching and learning revealed through metaphor analysis
A Saban, BN Kocbeker, A Saban
Learning and instruction 17 (2), 123-139, 2007
4412007
A Turkish profile of prospective elementary school teachers and their views of teaching
A Saban
Teaching and Teacher Education 19 (8), 829-846, 2003
3352003
Eğitimde Nitele Araştırma Desenleri
A Saban, A Ersoy
Anı Yayıncılık, 2016
3072016
İlköğretim I. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler
A Saban
İlköğretim Online 7 (2), 421-455, 2008
2742008
Prospective teachers' metaphorical conceptualizations of learner
A Saban
Teaching and Teacher Education 26 (2), 290-305, 2010
2182010
Functions of metaphor in teaching and teacher education: A review essay
A Saban
Teaching education 17 (4), 299-315, 2006
2012006
Prospective classroom teachers’ metaphorical images of selves and comparing them to those they have of their elementary and cooperating teachers
A Saban
International Journal of Educational Development 24 (6), 617-635, 2004
1842004
An investigation of the concept of teacher among prospective teachers through metaphor analysis.
A Saban, BN Koçbeker, A Saban
Educational Sciences: Theory & Practice 6 (2), 2006
1822006
Hizmet içi eğitimde yeni yaklaşımlar
A Saban
Milli Eğitim Dergisi 145 (1), 25-27, 2000
1702000
Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler
İ Korkmaz, S AKBAŞLI
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 38 (38), 266-277, 2004
1112004
Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları
A Saban, İ Korkmaz, S Akbaşlı
Eğitim Araştırmaları 5 (17), 198–209, 2004
107*2004
Öğrenme Öğretme Süreci, Nobel Yayın Dağıtım
A Saban
Ankara 167 (172,181,206), 2004
84*2004
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN NİTEL ARAŞTIRMA METODOLOJİSİNE İLİŞKİN ALGILARI
A SABAN
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 469-485, 2007
782007
Çoku zeka kuramı ve Türk eğitim sistemine yansıması
A Saban
Nobel Yayın Dağıtım, 2010
742010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20