Follow
Dr. Ayşe Simge AYDOĞDU
Dr. Ayşe Simge AYDOĞDU
MEB
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
8. sınıf öğrencilerinin üçgenler konusunda problem kurma çalışmalarının incelenmesi
E Türnüklü, MZ Aydoğdu, AS Ergin
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (24), 467-486, 2017
462017
8. sınıf öğrencilerinin cisimleri görsel tanıma ve tanımlamaları: cisim imgeleri
E Türnüklü, AS Ergin
İlköğretim Online 15 (1), 2016
142016
Ortaokul öğrencilerinin cisim imgelerinin incelenmesi: Geometrik ve uzamsal düşünme ile ilişkiler
AS Ergin, E Türnüklü
Eğitim ve öğretim araştırmaları dergisi 4 (2), 188-199, 2015
122015
8. Sınıf öğrencilerinin geometrik cisimler üzerindeki imgeleri ve sınıflama stratejileri
AS Ergin
Unpublished graduate dissertation]. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2014
102014
Okul dışı öğrenme ortamlarıyla ilgili matematik öğretmenlerinin görüşleri
ASE Aydoğdu, MZ Aydoğdu, V Aktaş
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 60-78, 2023
62023
Matematik dersinde bir eğitim aracı olarak sanal müze kullanımı
ASE Aydoğdu, M Aydoğdu, V Aktaş
International Journal of Social Science Research 11 (1), 51-70, 2022
62022
7. sınıf öğrencilerinin geometride problem kurma süreçlerinin incelenmesi ve yaratıcılıklarına etkisinin araştırılması (Yayımlanmamış Doktora Tezi)
AS Ergin
Dokuz Eylül Üniversitesi, 2019
42019
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının şekil oluşturma düzeylerinin bazı değişkenlerle ilişkisi
E Türnüklü, FG Alaylı, AS Ergin, BNB Şahin
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 10 (1), 2016
42016
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KURDUKLARI GEOMETRİ PROBLEMLERİNDE YARATICILIKLARININ İNCELENMESİ
AS Ergin, E Türnüklü
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 8 (1), 27-38, 2019
3*2019
GEOMETRİDE PROBLEM KURMAYA DAYALI ÇALIŞMALARIN YARATICILIKLA OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
AS Aydoğdu, E Türnüklü
Trakya Eğitim Dergisi 13 (2), 1434-1450, 2023
12023
Matematik Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşleri
MZ Aydoğdu, AS Aydoğdu
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 13 (1), 1-15, 2024
2024
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Cisimler Arasında Kurduğu İlişkiler
ASE Aydoğdu, E Türnüklü
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 21 (2), 1014-1032, 2023
2023
The Relation Between Levels of Composing Geometric Shapes of The Pre-Service Elementary Mathematics Teachers and Some Variables.
E TÜRNÜKLÜ, F GÜNDOĞDU-ALAYLI, AS ERGİN, BN BAŞTÜRK-ŞAHİN
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics …, 2016
2016
ZERRİN BALKAÇ ARMAĞAN KİTABI
E BAYIR, M ULUDAĞ, ÖÜE VATANSEVER, AGSD BAYTAR, ...
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINDA GEOMETRİ ÖĞRETİMİ
MZ AYDOĞDU, AS AYDOĞDU
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CİSİM İMGELERİNİN İNCELENMESİ: GEOMETRİK VE UZAMSAL DÜŞÜNME İLE İLİŞKİLER
UAS Ergin, E Türnüklü
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16