Murat Yavaş
Murat Yavaş
Marmara Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Senetle ispat ve senede karşı senetle ispat kuralları ile bu kuralların istisnaları
M Yavaş
Turhan Kitabevi, 2009
232009
Borçlunun Üçüncü Şahıslardaki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi
M Yavaş
PQDT-Global, 2005
152005
Medeni usul hukukunda temyiz
M Yavaş
Seçkin Yayıncılık, 2015
92015
Hukuki ve mali yönden iflasın ertelenmesi ve borca batıklık bilançosu
SB Arzova, M Yavaş, B Küçük
Seçkin, 2015
82015
MEDENİ YARGILAMANIN AMACI BAĞLAMINDA İSPAT YÜKÜ KAVRAMI
M Yavaş
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 21 (2), 741-762, 2015
82015
Hak ve Alacaklarının Haczi (İİK m. 89)
M Yavaş, BÜŞ Mal
Arıkan Basım Yayım Dağıtım), İstanbul, 2005
82005
Belirsiz Alacak Davasının İş Davalarına Etkileri
M Yavaş
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş Hukukunda Güncel Sorunlar (2 …, 2012
72012
Maaş ve Ücret Haczi
M Yavaş
TBB Dergisi, S 84, 93-120, 2009
72009
Mehaz Kanun ile Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Medeni Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler ve Hâkimin Rolü
M Yavaş
Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul, 283-331, 2007
72007
Haksız Rekabet Kavramı ve Bu Alandaki Koruyucu Dava ve Tedbir Türleri
M YAVAŞ
Doç. Dr. Mehmet Somer’e Armağan, İstanbul, 2006
62006
Medeni Usul Hukukunda Delil Tespiti
M Yavaş
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1999
51999
İFLASIN ERTELENMESİ KURUMU ÇERÇEVESİNDE İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KAPSAMI, NİTELİĞİ ve ETKİLERİ
M Yavaş
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 22 (3 …, 2016
32016
Medenî Usûl Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
Ö Saçar, M Yavaş, İ Aşık, O Tok, M Gül, Ö Demir
Seçkin Yayıncılık, 2018
2018
İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
Ö Saçar, M Yavaş, İ Aşık, O Tok, M Gül, Ö Demir
Seçkin Yayıncılık, 2017
2017
İFLAS DAVASI İLE İFLAS ERTELEMESİ BİRLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?
Ö Saçar, M Yavaş
2015
TÜRK HUKUKUNDA AVUKATIN REKLAM YAPMA YASAĞI
M Yavaş
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 21 (2), 727-740, 2015
2015
İflas n Ertelenmesi Kurumunun Hukuki Niteliğine Bağl Baz Hukuki Sorunlara Yaklaş m
M YAVAŞ
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (1), 127-150, 0
Evaluation of Antalya Province With Regards to Soil and Water Resources
H KAMAN, M YAVAŞ
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1 (Özel Sayı-2), 1524-1527, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18