Follow
Yavuz ŞEN
Title
Cited by
Cited by
Year
Okulöncesi dönemde, çocuğun gelişiminde müziğin önemi
ŞEN Yavuz
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (1), 337-343, 2006
632006
Müzik öğretmenliği öğrencilerinin? Geleneksel Türk Müziği Dersleri? ne ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Y Şen
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
252011
KÜÇÜK YAŞLARDA, MÜZİKVE PİANO EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
E YILDIZ, ŞEN Yavuz
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 1999
161999
TÜRK MÜZİĞİ EĞİTİMİNDE BAĞLAMANIN YERİ VE ÖNEMİ
Y Şen
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2010
152010
Müzik öğretmenliği programı için Geleneksel Türk Müziği derslerine ilişkin özyeterlik algısı ölçeği geliştirme çalışması
K Çelenk, Y Şen
İdil Sanat ve Dil Dergisi 6 (28), 131-150, 2016
102016
Azerbaycan'ın müzik yapısı ve ses sistemi üzerine bir araştırma
Y Şen
Milli Folklor 4, 70-73, 1999
101999
Müzik öğretmeni adaylarının geleneksel Türk müziği derslerine ilişkin özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Y Şen, K Çelenk
İdil Dergisi 6 (39), 3356-3387, 2017
92017
Müzik eğitimi alan öğrencilerin müziksel işitme dersinde makamsal dikte yazma becerilerinin belirlenmesi
N Burç, Y Şen
İdil Sanat Dergisi 64, 1817-1834, 2019
82019
Makam tanımada önem taşıyan faktörler ve öğrencilerin basit makamları tanımadaki yeterlilikleri
Y Şen, N Burç
İdil Dergisi 5 (27), 1937-1965, 2016
82016
Geleneksel Türk halk çalgılarının müzik öğretmenleri tarafından kullanılma durumu
M Aydıner, Y Şen
Milli Folklor Dergisi, 23 (91), 140-149, 2011
82011
Türkiye’de müzik eğitimi veren kurumlarda, çağdaş Türk müziği flüt öğretimi uygulamalarına yönelik uzman görüşleri
L Türkel, Y Şen
Sanat Eğitimi Dergisi 3 (2), 57-81, 2015
72015
Uzun Havalarımızdan Bozlak ve Ustaları
Y Şen, C Aksu
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 12, 107-109, 1999
71999
Bektaşi Nefesleri Üzerine Makamsal Bir İnceleme
ŞEN Yavuz
Bilig, 209-231, 2018
62018
Atatürk, Cumhuriyet ve Türk Müziği
ŞEN Yavuz
Erdem 11 (32), 631-636, 2010
62010
Türkiye’de Sekiz Yıllık Eğitim Kapsamı İçinde İlköğretim Binalarının Değerlendirilmesi
Y Şen, S Tokay
Türkiye’de İlköğretim Sorunları Panel/Sempozyum Bildiri Kitabı, Mimar Sinan …, 1998
61998
SELF-EFFICACY BELIEFS OF VOCATIONAL MUSIC EDUCATION STUDENTS ON INSTRUMENT PERFORMANCE.
ŞÖ Akçay, ÜS ŞEN, Y Şen
International Journal of Education Technology & Scientific Researches 6 (15), 2021
52021
Geleneksel Türk Müziği derslerine ilişkin tutum ölçeği geliştirme süreci
Y Şen, N Şentürk
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 261-282, 2015
52015
Parasites determined by fecal examination in horses in Erzurum.
H Avcıoğlu, E Guven, İ Balkaya, Ș Yavuz, U Abay, M Akyuz, O Eltas
Türkiye Parazitoloji Dergisi 40 (3), 147-151, 2016
42016
Müzik Eğitiminin Çocuk Gelişimine Etkileri
Y Şen
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 16, 2012
42012
Türk Halk Müziğinde Çokseslilik
Y ŞEN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2010
32010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20