Takip et
Cevdet Kızıl
Cevdet Kızıl
Associate Professor, İstanbul Medeniyet University
medeniyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
YALOVA İLİNDE İKAMET EDEN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MUHASABE ETİK ALGISI
C Kızıl, V Akman, S Aras, N Erzin, NO ERZİN
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (1), 6-31, 2015
282015
LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ
V AKMAN, M HANOĞLU, C KIZIL
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences …, 2015
262015
Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey
AT Çetin, C Kizil, Hİ Zengin
Emerging Markets Journal 3 (2), 1-28, 2013
26*2013
MUHASEBE HATA VE HİLELERİ ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN MUHASEBE MESLEK ETİĞİ KAPSAMINDA ANALİZİ: YALOVA ÖRNEĞİ
T Aslan, C Kızıl, A Din
Journal of Social & Humanities Sciences Research (JSHSR) 4 (12), 1125-1138, 2017
192017
YARATICI MUHASEBE YÖNTEMLERİ VE FİNANSAL BİLGİLERİN MANİPÜLASYONU: PROFESYONEL MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA
C Kızıl, İE Çelik, V Akman, S Şener
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (1), 1-18, 2016
182016
TMS - TFRS Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları
A KIZIL, MM Fidan, C KIZIL, İ Keskin
İstanbul: Der Yayınları (Der Publishing), http://cevdetkizil.com …, 2013
18*2013
Accounting: Financial, Cost, Managerial
A Kızıl, C Kızıl
Bahar Yayınevi (Bahar Publishing), 2007
172007
Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing
C Kızıl, B Kaşbaşı
Journal of Asian Research (JAR) 2 (3), 123-138, 2018
152018
Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi
C Kızıl, ŞE Şeker, D Bozan
Alphanumeric Journal 2 (2), 77-97, 2014
152014
Kripto paraların finansal piyasalara etkileri ve muhasebeleştirilmesi
C Kızıl, G Selvi Hanişoğlu, T Aslan
Bursa: Ekin Yayınevi, 2019
142019
A Research on the Responbility of Accounting Professionals to Determine and Prevent Accounting Errors and Frauds: Edirne Sample
S Adalı, C Kızıl
Emerging Markets Journal (EMAJ) , http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2017.129 7 …, 2017
142017
Dijital İşletme
İ Aksel, ML Arslan, C Kızıl, ME Okur, ŞE Şeker
Cinius Yayınları (Cinius Publishing), 2013
142013
MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ: YALOVA ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR UYGULAMA
C KIZIL, K GENCER
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 1 (2), 67-110, 2016
132016
Entelektüel Sermaye Analizleri
C Kızıl
Derin Yayınları (Derin Publishing), 2010
132010
Finansal Performansın Rasyo Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul’da (Bist’de) İşlem Gören Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Uygulama
C Kızıl, T Aslan
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies) 8 (2 …, 2019
122019
ÇEVRE MUHASEBESİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE YALOVA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
C Kızıl, V Akman, A Tasmacıoglu, H Taşkıran
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2), 20-34, 2014
122014
Measuring Intellectual Capital of Turkish Banks Listed on Borsa Istanbul Banking Index (BIST XBANK) with the Market Value / Book Value Method and Value Added Intellectual …
ML Arslan, C Kızıl
Proceedings of 4th ICAF UMY 2018 - International Conference on Accounting …, 2018
11*2018
Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörler: Yalova Üniversitesi'nde Bir Uygulama
C Kızıl, İE Çelik, V Akman, D Danışman
İşletme Bilimi Dergisi 3 (2), 127-165, 2015
11*2015
Marmara Bölgesinde Muhasebe-Denetim Mesleğinin Önemi Üzerine Bir Araştırma
C Kızıl, V Akman, H Korkmaz
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 10, 193-211, 2015
112015
Muhasebenin Tarihine Küresel Kapsamda ve Türkiye Kapsamında Vergisel Bir Bakış
C Kizil, V Akman, T Zorkalkan, R Turkmen
Leges Sosyal Bilimler Dergisi (Leges Yayınları) 5 (3), 70-87, 2015
112015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20