Cevdet Kızıl
Cevdet Kızıl
Associate Professor, İstanbul Medeniyet University
medeniyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
YALOVA İLİNDE İKAMET EDEN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MUHASABE ETİK ALGISI
C Kızıl, V Akman, S Aras, N Erzin, NO ERZİN
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (1), 6-31, 2015
11*2015
Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey
AT Çetin, C Kizil, Hİ Zengin
Emerging Markets Journal 3 (2), 1-28, 2013
112013
Innovation Driven Emerging Technology from Two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet
ML Arslan, ŞE Şeker, C Kızıl
International Conference on Recent Trends and Innovations in Science and …, 2014
82014
Innovation Driven Emerging Technology from two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet
ML Arslan, SE Seker, C Kizil
Emerging Markets Journal 3 (3), 87-97, 2014
82014
Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörler: Yalova Üniversitesi'nde Bir Uygulama
C Kızıl, İE Çelik, V Akman, D Danışman
İşletme Bilimi Dergisi 3 (2), 127-165, 2015
7*2015
YARATICI MUHASEBE YÖNTEMLERİ VE FİNANSAL BİLGİLERİN MANİPÜLASYONU: PROFESYONEL MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA
C Kızıl, İE Çelik, V Akman, S Şener
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (1), 1-18, 2016
6*2016
MUHASEBE HATA VE HİLELERİ ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN MUHASEBE MESLEK ETİĞİ KAPSAMINDA ANALİZİ: YALOVA ÖRNEĞİ
T Aslan, C Kızıl, A Din
Journal of Social & Humanities Sciences Research (JSHSR) 4 (12), 1125-1138, 2017
5*2017
Accounting Education Approach in the Context of New Turkish Commercial Code and Turkish Accounting Standards
C Kizil, AT Çetin, A Bulunmaz
Emerging Markets Journal 4 (1), 72-84, 2014
52014
Accounting Education Approach in the Context of New Turkish Commercial Code and Turkish Accounting Standards
C Kızıl, AT Çetin, A Bulunmaz
10th EBES Istanbul Conference Program and Abstract Book, 63, 2013
52013
LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ
V AKMAN, M HANOĞLU, C KIZIL
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences …, 2015
42015
TMS - TFRS Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları
A KIZIL, MM Fidan, C KIZIL, İ Keskin
İstanbul: Der Yayınları (Der Publishing), http://cevdetkizil.com …, 2013
42013
Entelektüel Sermaye Analizleri
C Kızıl
Derin Yayınları (Derin Publishing), 2010
42010
TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme (2. Baskı)
A Kızıl, MM Fidan, C Kızıl, Aİ Keskin
Der Yayınları (Der Publishing), 2016
32016
TMS-TFRS Turkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları, Uygulamlar-Yorumlar-Muhasebeleştirme (2. Basım )
A Kızıl, M Fidan, C Kızıl, İ Keskin
İstanbul: Der Yayınları, 2016
32016
Muhasebenin Tarihine Küresel Kapsamda ve Türkiye Kapsamında Vergisel Bir Bakış
C Kizil, V Akman, T Zorkalkan, R Turkmen
Leges Sosyal Bilimler Dergisi (Leges Yayınları) 5 (3), 70-87, 2015
32015
Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi (The Impact of Information Technologies and Computer Usage on the Student …
C Kizil, S Seker, D Bozan
32014
Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi
C Kızıl, ŞE Şeker, D Bozan
Alphanumeric Journal 2 (2), 77-97, 2014
3*2014
A Research on the Responbility of Accounting Professionals to Determine and Prevent Accounting Errors and Frauds: Edirne Sample
S Adalı, C Kızıl
Emerging Markets Journal (EMAJ) , http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2017.129 7 …, 2017
22017
Aile Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Hastaların Hasta Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Yalova İli Örneği (Determination of Patient Satisfaction Levels in Family Health …
C Kizil, V Akman, S Öztürk
http://cevdetkizil.com/publications …, 2015
22015
Image and Reputation of Yalova City: A Study on Yalova University Students
C Kızıl, A Atalan
EMAJ: Emerging Markets Journal 5 (2), 71-78, 2015
2*2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20