Follow
Ayşe Ergün
Ayşe Ergün
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumu, Öz-Etkililikve Etkileyen Faktörler.
M Kadıoğlu, A Ergün
Journal of Marmara University Institute of Health Sciences 5 (2), 2015
139*2015
Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü
E Türkmen, A Badır, A Ergün
732012
Reliability and validity of the Turkish version of the Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C)
L Erdim, A Ergün, S Kuğuoğlu
Turkish Journal of Medical Sciences 49 (1), 162-169, 2019
61*2019
Bir huzurevinde kalan yaşlılarda ağrı ve depresyon riski
A YILDIZ, S EROL, A ERGÜN
Türk Geriatri Dergisi 12 (3), 156-164, 2009
46*2009
Boşanmanın Ebeveyn ve Çocuk Üzerindeki Etkileri
L ERDİM, A ERGÜN
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 3 (1), 78-84, 2016
452016
Huzurevi ve evde yaşayan yaşlıların umutsuzluk düzeyleri
S Aksaray, A Yıldız, A Ergün
Ulusal Evde Bakım Kongresi, Program Özet Kitabı, 301-303, 1998
421998
Evsizler ve toplum sağlığı
ÖGN İLHAN, YDDA ERGÜN
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 20 (20), 79-90, 2010
342010
BİR İLKÖĞRETİM OKULUNDA OMAHA PROBLEM SINIFLANDIRMA LİSTESİNE GÖRE SAĞLIK PROBLEMLERİ
GÜR Kamer, A YILDIZ, E Saime, Y Seher, A ERGÜN, H KADIOĞLU, ...
Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 10 (3), 1-14, 2008
34*2008
Reliability and validity of the Turkish version of children's somatization inventory
H Kadıoğlu, FN Şişman, A Ergün
Asian nursing research 6 (1), 9-12, 2012
312012
The effect of psychological state and social support on nail-biting in adolescents: An exploratory study
FN Sisman, O Tok, A Ergun
School Psychology International 38 (3), 304-318, 2017
282017
Effect of a nurse‐led hypertension management program on quality of life, medication adherence and hypertension management in older adults: A randomized controlled trial
M Kolcu, A Ergun
Geriatrics & gerontology international 20 (12), 1182-1189, 2020
272020
Screening of mental health problems with GHQ-28 in a sample of Turkish community dwelling adult people.
H Kadıoğlu, A Ergün, A Yıldız
Journal of Marmara University Institute of Health Sciences 3 (3), 2013
24*2013
Afet Yönetiminde Halk Sağlığı Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları
AE Ayşe Sezer, Hülya Demirbaş
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 21 (2), 122-128, 2013
24*2013
Decisional balance and self-efficacy for sun protection: measurement among Turkish adolescents
O Aygun, A Ergun
Nursing Research 63 (5), 309-319, 2014
232014
Validity and reliability of sun protection behavior scale among Turkish adolescent population
O Aygun, A Ergun
Asian nursing research 9 (3), 235-242, 2015
222015
Validity and reliability of Bergen Insomnia Scale (BIS) among adolescents
BAY Tuba, A ERGUN
Clinical and Experimental Health Sciences 8 (4), 268-275, 2018
212018
Sağlık bakımındaki gelişmeler ve bakım uygulamaları
A Ergün, F Eti Aslan, F Vatan, N Olgun, S Kuğuoğlu
İçinde: Eti Aslan F, Karadakovan A,(Eds.), Dahili ve cerrahi hastalıklarda …, 2013
212013
The impact on adolescents of a Transtheoretical Model-based programme on fruit and vegetable consumption
K Gur, S Erol, H Kadioglu, A Ergun, R Boluktas
Public Health Nutrition 22 (13), 2500-2508, 2019
202019
Çocuklarda obezitenin önlenmesi ve yönetiminde hemşirenin rolü
L ERDİM, A ERGUN, S KUĞUOĞLU
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 1 (2), 115-126, 2014
202014
Effect of urinary incontinence on quality of life (SF-36) of the elderly living in nursing homes
A Ergün, NE Toptaner, T Bıçakçı, S Baran, G Akkaya, N Ekim, P Özkan, ...
Akad Geriatri 3 (3), 159-67, 2011
20*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20