Takip et
Mustafa Altınkök
Mustafa Altınkök
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Temel Motor Hareketlerinin geliştirilmesini içeren özel Beden eğitimi Program tasarısının 5-6 yaş çocukların Temel Motor Hareketlerinin gelişimine Etkisinin araştırılması
M Altınkök
PQDT-Global, 2006
812006
Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersi sportmenlik davranışlarının incelenmesi: Karabük ili örneği
NB Kayışoğlu, M Altınkök, C Temel, Y Yüksel
International Journal of Social Sciences and Education Research 1 (3), 1045-1056, 2015
582015
THE EFFECT OF MOVEMENT EDUCATION BASED ON COOPERATIVE LEARNING METHOD ON THE DEVELOPMENT OF BASIC MOTOR SKILLS OF PRIMARY SCHOOL 1ST GRADE LEARNERS
M Altınkök
Journal of Baltic Science Education 1 (16), 241-249, 2017
492017
The Effects of Coordination and Movement Education on Pre School Children's Basic Motor Skills Improvement.
M Altinkök
Universal Journal of Educational Research 4 (5), 1050-1058, 2016
472016
Yaş tenisçilerde yarışma öncesi postural kontrol ile çeviklik performanslarının incelenmesi
M Altinkök, B Ölçücü
Selçuk University Journal of Physical Education and Sport Science 14 (2 …, 10
4310
The effect of coordinated teaching method practices on some motor skills of 6-year-old children
M Altınkok
Eurasian Journal of Educational Research 17 (68), 49-61, 2017
282017
İşbirliği ile öğretim yöntemine dayalı beden eğitimi derslerinin 9–10 yaş grubu çocukların temel motor becerileri ile problem çözme becerilerinin gelişimine etkisinin araştırılması
M Altınkök
PQDT-Global, 2012
222012
Spor eğitiminde tokat ilinde voleybol takımlarında oynayan voleybolcuların voleybola başlama nedenleri ve beklentileri
B Ölçücü, Ş Özen, M Altınkök
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2014 (3), 57-70, 2014
182014
Examining the Effects of" Activity Education with Coordination" on the Development of Balance and Arm Power in 6-Year-Old Primary School Children.
M Altınkök
International Online Journal of Educational Sciences 7 (4), 2015
132015
Pedagojik formasyon eğitimi uygulamasının beden eğitimi öğretmenliğine yansımaları
C Temel, M Altınkök, NB Kayışoğlu
International Journal of Human Sciences 13 (1), 1862-1872, 2016
122016
Yüksek şiddetli interval antrenman uygulamalarının etki alanlarının incelenmesi
M Altınkök
International Journal of Social Sciences and Education Research 1 (2), 463-475, 2015
122015
Evaluation of the effect of Plyometric exercises on the speed of the ball and the hitting percentage during a service
B Ölçücü, G Erdil, M Altınkök
Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 7 (1), 48-59, 2013
112013
Farklı hareket eğitimi alan okulöncesi çocukların denge ve esneklik kapasitelerinin incelenmesi
M Altınkök, H Esen, M Eraslan, C Gürbüz, B Şeran, M Kurnaz, H Eravşar
Journal of SPORTIVE (SPORTIVE) 3 (1), 2020
92020
An analysis on the spheres of influence of high-intensity interval training (HIIT) practices
M ALTINKÖK
International Journal of Social Sciences and Education Research 1 (2), 463-475, 2015
82015
Investigation of secondary school students’ Physical Education sportsmanship behaviours: Karabük sample
M ALTINKÖK, BN KAYIŞOĞLU, C Temel, Y Yüksel
International Journal of Social Sciences and Education Research 1 (3), 865-874, 2015
8*2015
The examination on postural control and agility performance of 10 year old tennis players before the competition
M ALTİNKÖK, B ÖLÇÜCÜ
Selçuk University Journal of Physical Education and Sport Science 14 (2 …, 2012
82012
İşbirliği ile öğretim yöntemine dayalı beden eğitimi derslerinin 9-10 yaş grubu çocukların problem çözme becerisi gelişimine etkisinin araştırılması
M Altınkök, DH Kasap
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (2), 101-109, 2014
72014
Examination of sportsmanship behavior of Secondary School students in physical education course: example of Karabük province
NB Kayışlıoğlu, M Altınkök, C Temel, Y Yüksel
International Journal of Social Sciences and Education Research 1 (3), 1044-1056, 2015
62015
pliometrik egzersizlerin tenisçilerde diz fleksiyon ve ekstansiyon kuvvet gelişimine etkileri
B ÖLÇÜCÜ, G ERDİL, AY KARAHAN, A CENİKLİ, M ALTINKÖK
Spor Hekimliği Dergisi 46 (2), 047-056, 2011
62011
Temel Motor Hareketlerin Geliştirilmesini Đçeren Özel Beden Eğitimi Program Tasarısının 5-6 Yaş Çocukların Temel Motor Hareketlerinin Gelişimine Etkisinin Araştırılması
M ALTINKÖK
İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006
52006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20