Follow
İsmail AKGÜL
İsmail AKGÜL
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Verified email at erzincan.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
BT ÇALIŞANLARININ YENİLİKÇİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
İ Akgül, U Yavuz
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (1), 54-72, 2019
92019
LİDERLİK STİLLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
İ Yücel, İ Akgül
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (1), 209-226, 2016
92016
IsVoNet8: A Proposed Deep Learning Model for Classification of Some Fish Species
V Kaya, İ Akgül, Ö Zencir Tanır
Journal of Agricultural Sciences 29 (1), 298-307, 2023
82023
Bilgi paylaşımının çalışan yaratıcılığı ve yenilik yapma davranışı üzerindeki etkisinde algılanan örgütsel desteğin aracı rolü: Bilişim teknolojileri çalışanları üzerine bir …
İ Akgül
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
82019
Covid-19 detection on x-ray images using a deep learning architecture
İ Akgül, V Kaya, E Ünver, E Karavaş, A Baran, S Tuncer
Journal of Engineering Research 11 (2B), 15-26, 2023
72023
Mobile-DenseNet: Detection of building concrete surface cracks using a new fusion technique based on deep learning
İ Akgül
Heliyon 9 (10), e21097, 2023
42023
A novel hybrid system for automatic detection of fish quality from eye and gill color characteristics using transfer learning technique
İ Akgül, V Kaya, Ö Zencir Tanır
PLoS ONE 18 (4), e0284804, 2023
42023
CLASSIFICATION of CELLS INFECTED with the MALARIA PARASITE with RESNET ARCHITECTURES
İ Akgül, V Kaya
Journal of Scientific Reports-A, 42-54, 2022
32022
Derin Öğrenme Modeli ile Yüz İfadelerinden Duygu Tanıma
F Akar, İ Akgül
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12 (1), 69-79, 2022
32022
Classification of skin cancer using VGGNet model structures
V Kaya, İ Akgül
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 13 (1), 190-198, 2023
22023
Detection of Defects in Printed Circuit Boards with Machine Learning and Deep Learning Algorithms
V Kaya, İ Akgül
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 183-186, 2022
22022
Classification of Electronic Circuit Elements by Machine Learning Based Methods
V Kaya, İ Akgül
6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIED SCIENCE …, 2022
22022
A REVIEW ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
İ Akgül, V Kaya
Rumeli 1ST International Scientific Research Conference On Sustainable …, 2022
22022
DETECTION OF POTHOLES ON HIGHWAY USING DEEP LEARNING
V Kaya, İ Akgül
7th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, 361-367, 2022
22022
Deep Learning Based Models for Detection of Diabetic Retinopathy
İ Akgül, Ö Çağrı Yavuz, U Yavuz
Tehnički glasnik 17 (4), 581-587, 2023
12023
A Novel Hybrid Model Based on Machine and Deep Learning Techniques for the Classification of Microalgae
V Kaya, İ Akgül, Ö Zencir Tanır
Phyton-International Journal of Experimental Botany 92 (9), 2519-2534, 2023
12023
A Novel Deep Learning Method for Detecting Defects in Mobile Phone Screen Surface Based on Machine Vision
İ Akgül
Sakarya University Journal of Science 27 (2), 442-451, 2023
12023
Örtülü Bilgi Paylaşımı ile Çalışan Yaratıcılığı Arasındaki İlişkide Algılanan Örgütsel Desteğin Aracı Rolü
İ Akgül, U Yavuz
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 (1), 193-213, 2021
12021
Koronavirüse Karşı Yüz Maskesi Tespitinin Derin Öğrenme Yöntemleri Kullanılarak İncelenmesi
İ Akgül, V Kaya, A Baran
4. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 149-154, 2021
12021
A Novel Artificial Intelligence-Based Hybrid System to Improve Breast Cancer DetectionUsing DCE-MRI
İ Akgül, V Kaya, E Karavaş, S Aydın, A Baran
Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences 72 (3), e149172, 2024
2024
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20