Follow
ŞENOL BABUŞCU
ŞENOL BABUŞCU
Verified email at baskent.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Basel II düzenlemeleri çerçevesinde bankalarda risk yönetimi
Ş Babuşcu
Akademi Consulting & Training, 2005
2282005
Bankacılıkta risk derecelendirmesi (rating) ve Türk bankacılık sektörüne uygulanması
Ş Babuşcu
Sermaye Piyasası Kurulu, 1997
821997
The technical inefficiency effects of Turkish banks after financial liberalization
N Demir, SF Mahmud, S Babuscu
The Developing Economies 43 (3), 396-411, 2005
502005
Genel Bankacılık Bilgileri
Hazar, Adalet, Babuşcu, Şenol
Akademi, 2016
43*2016
Türk bankacılık sektöründe penetrasyon; internet bankacılığı ve mobil bankacılık ürünlerindeki penetrasyonun analizi
AE YAVUZ, Ş Babuşçu
Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 (1), 24-57, 2017
392017
VIX korku endeksi ve CDS primlerinin büyüme ve döviz kuruna etkisi, Türkiye örneği
NÇ Bektaş, Ş Babuşcu
Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (16), 97-111, 2019
312019
Bankacılığa giriş: Temel bankacılık bilgileri
A Hazar, Ş Babuşcu
Ankara: Bankacılık Akademisi Yayınları, 2017
282017
Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterliliği Rasyosunu Belirleyen Risklerin Analizi
Hazar, Adalet, Babuşcu, Şenol, Tekindal, Mustafa, Agah, Köksal, Mehmet,Oğuz
20. Finans Sempozyumu, 2016
24*2016
Exchange rate risk and international trade: The role of third country effect
C Tunc, MN Solakoglu, S Babuscu, A Hazar
Economics Letters 167, 152-155, 2018
232018
Bankaların kârlılık performansını etkileyen faktörler
CS Türkdönmez, Ş Babuşçu
Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (1), 37-54, 2019
222019
Evaluation of the financial performance of development and investment banks with entropy-based ARAS method
Ö Karadağ Ak, A Hazar, Ş Babuşcu
Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, 1-21, 2022
202022
Bankalarda risk yönetimi
Ş Babuşcu
Akademi Consulting & Training Yayınları, Ankara, 2005
202005
Türk bankacılık sektöründe piyasa yoğunlaşması: 2001 krizi öncesi ve sonrasının karşılaştırılması
A Hazar, O Sunal, Ş Babuşçu, ÖS ALP
Maliye ve Finans Yazıları 1 (107), 42-68, 2017
192017
BIST BANKA ENDEKSİNDE YER ALAN MEVDUAT BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ COPRAS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖK AK, Ş BABUŞÇU, A HAZAR
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (1), 280-305, 2021
172021
Kredi Derecelendirmesi ve Finans
Ş Babuşçu, A Hazar
Akademi Yayınevi, Ankara, 2006
172006
Temel Bankacılık
Ş Babuşcu
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim ve Tanıtım Grubu Seminer Notları, İstanbul, 2001
172001
SPK Kredi derecelendirme uzmanlığı sınavlarına hazırlık
Ş Babuşçu, A Hazar
Öncü Basımevi-Ankara, 2008
162008
Banka aktif pasif yönetimi
A Hazar, Ş Babuşçu
Ankara: Asil Yayınevi, 2013
152013
Bankacılıkta Risk Derecelendirilmesi ve Türk Bankacılık Sektörüne Uygulanması
Ş Babuşçu
Basılmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 1997
141997
Basel II ve Şirketler Üzerindeki Etkileri
Ş Babuşçu, A Hazar
ASOMEDYA Dergisi, Ekim (2005/Dosya), 2005
112005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20