Serap Kurbanoğlu
Serap Kurbanoğlu
Bilgi Yönetimi Profesörü, Hacettepe Üniversitesi
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma
B Akkoyunlu, S Kurbanoğlu
3112003
Developing the information literacy self‐efficacy scale
SS Kurbanoglu, B Akkoyunlu, A Umay
Journal of documentation, 2006
2732006
Self‐efficacy: a concept closely linked to information literacy and lifelong learning
SS Kurbanoglu
Journal of Documentation, 2003
2112003
Öz-yeterlik inancı ve bilgi profesyonelleri için önemi
SS Kurbanoğlu
Bilgi Dünyası 5 (2), 137-152, 2004
1692004
Students’ opinions on blended learning and its implementation in terms of their learning styles
B Uğur, B Akkoyunlu, S Kurbanoğlu
Education and Information Technologies 16 (1), 5-23, 2011
1122011
Bilgi okuryazarlığı: Kavramsal bir analiz
SS Kurbanoğlu
Türk kütüphaneciliği 24 (4), 723-747, 2010
952010
Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma
S Kurbanoğlu, B Akkoyunlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (21), 2001
892001
Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik inancı üzerine bir çalışma
B Akkoyunlu, S Kurbanoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 2004
872004
Öğretmen adaylarına uygulanan bilgi okuryazarlığı programının etkiliği ve bilgi okuryazarlığı becerileri ile bilgisayar öz-yeterlik algısı arasındaki ilişki
S Kurbanoğlu, B Akkoyunlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (22), 2002
662002
WWW bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi
S Kurbanoğlu
512002
Kaynak gösterme el kitabı
S Kurbanoğlu
ÜNAK, 2004
402004
A multinational study on copyright literacy competencies of LIS professionals
T Todorova, T Trencheva, S Kurbanoğlu, G Doğan, A Horvat, J Boustany
European Conference on Information Literacy, 138-148, 2014
382014
Information need and information seeking behavior of scholars at a Turkish university
NO Ucak, SS Kurbanoglu
64th IFLA General Conference, 1998
371998
Academic reading format preferences and behaviors among university students worldwide: A comparative survey analysis
D Mizrachi, AM Salaz, S Kurbanoglu, J Boustany, ARFIS Research Group
PloS one 13 (5), e0197444, 2018
362018
Bilgi okuryazarlığı: Bir ilköğretim okulunda yürütülen uygulama çalışması
SS Kurbanoğlu, B Akkoyunlu
Türk Kütüphaneciliği 16 (1), 20-40, 2006
332006
A study on teacher candidates’ perceived information literacy self-efficacy and perceived computer self-efficacy
B Akkoyunlu, S Kurbanoğlu
Hacettepe University Journal of Education 24 (1), 1-10, 2003
332003
Sanal gerçeklik: Gerçek mi, değil mi?
S Kurbanoğlu
TKD, 1996
301996
Information behaviors and information literacy skills of LIS students: an international perspective
L Saunders, S Kurbanoglu, J Boustany, G Dogan, P Becker, E Blumer, ...
Journal of education for library and information science 56 (s1), 80-99, 2015
292015
An overview of information literacy studies in Turkey
SS Kurbanoglu
The International Information & Library Review 36 (1), 23-27, 2004
292004
Öğretmenlere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma
B Akkoyunlu, S Kurbanoğlu
TKD, 2002
292002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20