Follow
selnur UÇAROĞLU
selnur UÇAROĞLU
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of a sulfonated azo dye and sulfanilic acid on nitrogen transformation processes in soil
FO Topaç, E Dindar, S Uçaroğlu, HS Başkaya
Journal of Hazardous Materials 170 (2-3), 1006-1013, 2009
1022009
Composting of wastewater treatment sludge with different bulking agents
S Uçaroğlu, U Alkan
Journal of the Air & Waste Management Association 66 (3), 288-295, 2016
512016
Use of sunflower stalks as a bulking agent in sewage sludge composting
S Uçaroğlu
Fresenius Environmental Bulletin 23 (6), 1302-1308, 2014
92014
Karasuyun arazide arıtım yöntemiyle bertarafı
FO Kocaer, S Uçaroğlu, HS Başkaya
Uludağ Üniversitesi, 2004
92004
Biostimulation of azo dye-contaminated soils by food industry sludge
FO Topaç-Şağban, E Dindar, S Uçaroğlu, HS Başkaya
Soil and Sediment Contamination 19 (4), 436-454, 2010
62010
Otomotiv endüstrisi zararlı atıklarının solidifikasyonu ve geri kazanımı
S Uçaroğlu, İ TALINLI
İTÜDERGİSİ/d 1 (2), 2010
42010
Atıksu Arıtma Çamurlarının Sürdürülebilir Kullanım Alternatifleri: Öncelikli Yaklaşımlar
FO TOPAÇ, S UÇAROĞLU
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 728-739, 2020
22020
GIDA ENDÜSTRİSİ PROSES ATIKLARININ KOMPOSTLANMASINDA FARKLI KATKI MADDELERİ VE AŞI KULLANIMI
S UÇAROĞLU, BG GÜMRAH
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 21 (2), 403-414, 2016
22016
TOPRAKLARDA POLİLAKTİK ASİTİN (PLA) BİYOBOZUNMASI
ŞN ERKUL, S UÇAROĞLU
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 28 (1), 25-40, 2023
2023
Topraklarda polilaktik asitin (PLA) biyobozunması
ŞN Erkul, S Uçaroğlu
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2023
2023
FARKLI HAYVAN GÜBRELERİNİN KOMPOSTLANMASI
B ÖZBEK, S UÇAROĞLU
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 27 (1), 437-452, 2022
2022
Farklı hayvan gübrelerinin kompostlanması
B Özbek, S Uçaroğlu
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2022
2022
Bioconversion of industrial wastes: Paint sludge from automotive manufacturing
NK Salihoğlu, S Uçaroğlu, G Salihoğlu
Springer, 2018
2018
Gıda endüstrisi proses atıklarının kompostlanmasında farklı katkı maddeleri ve aşı kullanımı
S Uçaroğlu, BG Gümrah
Uludağ Üniversitesi, 2016
2016
Use of Different Bulking Agents and Inoculation Agent in Composting of Food Industry Process Wastes
S UÇAROĞLU, BG GÜMRAH
Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 21 (2), 403-414, 2016
2016
Composting of wastewater treatment sludge with different bulking agents
S Uçaroğlu, U Alkan
Taylor & Francis, 2015
2015
Biostimulation of azo dye-contaminated soils by food industry sludge
FO Topaç, E Dindar, S Uçaroğlu, HS Başkaya
Taylor & Francis, 2010
2010
Effect of a sulfonated azo dye and sulfanilic acid on nitrogen transformation processes in soil
F TOPAÇ ŞAĞBAN, E DİNDAR, S UÇAROĞLU, H Baskaya
2009
Orhaneli ve Seyitömer termik santralı uçucu küllerinin çamur stabilizasyon proseslerinde kullanılabilirliği
S UÇAROĞLU, FO KOCAER, HS BAŞKAYA
Çevre, Bilim ve Teknoloji 2 (2), 117-125, 2004
2004
ARITMA ÇAMURU VE GÜBRE KARIġIMININ KOMPOSTLANMASINA PATATES KABUĞU ĠLAVESĠNĠN ETKĠSĠ
S Uçaroğlu, U Alkan, A ÇataltaĢ
ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ, 134, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20