Follow
Sayra LOTFİ
Sayra LOTFİ
Unknown affiliation
Verified email at medipol.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Travma sonrası stres bozukluğu ve sosyal hizmet
S Lofti, M Başcıllar
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları/Istanbul Gelisim University Press, 2017
162017
Özel Gereksinimli Çocuklara Sahip Annelerin COVID-19 Salgını Süresince Yaşadığı Sorunlarla Başa Çıkma Tutumlarının İncelenmesi
S LOTFİ, AO ÖZKAN, O Nesrin
Toplum ve Sosyal Hizmet 32 (3), 787-803, 2021
102021
Sosyal hizmet öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarının ve flört şiddeti tutumlarının çeşitli değişkenler bağlamında incelenmesi
S Lotfi, AO Özkan, M Babacan, Ö Akduman
Toplum ve Sosyal Hizmet 33 (2), 463-482, 2022
82022
MEME KANSERİ HASTASI YOKSUL KADINLARDA BAŞ ETME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ
S Lotfi, K Karataş
Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 23-42, 2020
72020
Türkiye’ye Göç Etmiş İranlı Kadınların Sosyo-Ekonomik Durumlarının Değerlendirilmesi
S Lotfi, S Porsuk
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (78), 1047-1059, 2021
6*2021
Kuramsal ve uygulama boyutları ile Türkiye’de sığınmacı, mülteci ve göçmenlerle sosyal hizmetler
FG Yaylacı
Transnational Press London, 2019
62019
Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Etik İkilem Karşısında Tutumlarına Etkisinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma
B ERKOÇ, S LOTFİ
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 11 (2), 16-16, 2021
52021
Meme kanseri hastası yoksul kadın olmak: başetme ve sosyal destek süreçlerinin incelenmesi
S Lotfi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
52017
A study to determine the relationship between family fit, cherophobia and psychological well-Being Aile Uyumu, mutluluk korkusu ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin …
B Erkoç, S LOTFİ, M Daniş
Archives of Health Science and Research 8 (3), 2021
32021
PROBLEMS OF OLD MIGRANTS AND SOCIAL WORK INTERVENTIONS
S LOTFİ, B ERKOÇ
Türk Uygulamalı Sosyal Hizmet Dergisi 3 (2), 138-146, 2020
32020
A REVIEW OF APPROACHES AND SOCIAL WORK ROLES IN MENTAL HEALTH
S Lotfi
International Journal of Multidisciplinary Thought 8 (01), 107-112, 2019
32019
Effect of mood induction and brain-behavioral systems on emotional information processing: Signal detection Theory-Based Analysis
MA Nazari, SA Lotfi, D Hosseini Nasab
Journal of Modern Psychological Researches 5 (20), 189-213, 2011
32011
TÜBERKÜLOZ HASTALARININ TEDAVİ SÜRESİNDE SOSYAL DESTEK SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ
N Bıyıklı, S Lotfi
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 24 (3), 457-468, 2021
22021
Kronik Hastalığa Sahip Bireylerin Covıd-19 Salgını Sürecine İlişkin Algıları ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma
S LOTFİ, AO ÖZKAN, A Ceren
Toplum ve Sosyal Hizmet, 47-67, 2021
22021
Gönüllü Sesliliği Üzerine Nicel Bir Araştırma
B Erkoç, S Lotfi, MZ Danış
Akademik Hassasiyetler 7 (14), 361-377, 2020
22020
Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Helikopter Anne Tutumunun Benlik Saygısı ve Problemlere Karşı Olumsuz Tutuma Etkisinin İncelenmesi
S Lotfi, S Meydan, K Erbaş
Arch Health Sci Res 7 (3), 231-237, 2020
22020
Investigation of the effects of perceived helicopter mother attitude on self-esteem and negative problem orientation in university students
S LOTFİ, S MEYDAN, K ERBAŞ
Archives of health science and research (Online) 7 (3), 231-237, 2020
22020
YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA ETİK.
S Lotfi
Sosyal Hizmet Etiği, Nika Yayınevi, 221-246, 2020
2*2020
Tüberküloz tedavisi gören bireylerin Covid-19 salgını süresince kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
N Bıyıklı, S Lotfi
Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 2022
12022
GEÇİCİ KORUMA ALTINDA BULUNAN SURİYELİ ÇOCUKLARIN UYUM SÜRECİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ
S LOTFİ, S MEYDAN, N YÜKSEK
Ufkun Ötesi Bilim Dergisi 21 (2), 160-187, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20