Takip et
GÖNÜL ONUR SEZER
GÖNÜL ONUR SEZER
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
uludag.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Uludağ Üniversitesi Örneği)
F Gökçe, GO Sezer
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (1), 1-23, 2012
712012
Sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile kültürlerarası duyarlılıkları arasındaki ilişki: Uludağ üniversitesi örneği
GO SEZER, PB Kahraman
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2), 550-560, 2017
352017
The views of pre-service teachers about creative drama: A study according to gender
Ş Sungurtekin, GO Sezer, PB Kahraman, Ö Sadioğlu
İlköğretim Online 8 (3), 755-770, 2009
282009
Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile sınav kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin akademik başarılarına göre incelenmesi
S Güleç, PB Kahraman, GO Sezer
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2), 343-358, 2013
172013
A study on learning environments of elementary school students taking social studies course: Bursa sample
Y Doğan, GO Sezer
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 1356-1361, 2010
142010
Öğretmen adaylarının liderlik yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
GO SEZER, PB KAHRAMAN
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (5), 1551-1560, 2018
132018
Sınıf öğretmeni adaylarının kişiler arası öz-yeterlik inançları ile kendini toparlama gücünün farklı değişkenler açısından incelenmesi
G Onur Sezer, Ö Sadioğlu
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (15), 203-219, 2015
122015
The Comparison of toy preferences of teacher candidates in first and fourth grades of preschool education
GO SEZER, Ö SADİOĞLU
International Journal of Early Childhood Education Research 1, 62-75, 2012
122012
Öğretmenlik uygulaması dersini alan sınıf öğretmeni adaylarının sınıfta kullandıkları materyal tercihlerinin incelenmesi
GO Sezer
Academy Journal of Educational Sciences 1 (1), 23-33, 2017
102017
KPSS’YE GİRECEK SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINAV KAYGILARI İLE ÖZ DUYARLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ö Sadioğlu, GO SEZER
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 223-244, 2016
102016
Evaluating Personal Qualifications of Teacher Candidates in Terms of Intercultural Sensitivity Levels.
GO Sezer, PB Kahraman
Universal Journal of Educational Research 4 (n12A), 1-6, 2016
102016
An Investigation into How Parental Literacy Experiences are Reflected in Literacy Tendencies and Experiences of Preservice Teachers.
ÖF Tavsanli, Ö Sadioglu, GO Sezer, A Kaldirim
International Journal of Progressive Education 16 (5), 138-159, 2020
92020
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
G İYİSON, GO SEZER
The Journal of Academic Social Science 50 (50), 528-542, 2019
92019
ÖĞRENME ORTAMLARININ FİZİKSEL DÜZENİ AÇISINDAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
D KOZAN, A EMEKSEVER, GO SEZER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (4), 1177-1189, 2019
82019
The Effect of Compensation Studies on Disadvantaged Children’s Bully Behaviours: The Effect of Compensation Studies
GO Sezer
International Electronic Journal of elementary education 10 (2), 215-223, 2017
72017
The attitudes of student teachers towards teaching profession: Uludag University sample
F Gökçe, GO Sezer
Journal of Uludag University Faculty of Education 25 (1), 1-23, 2012
72012
İpuçları ve dönütlerle öğretmen ödüllerini artırmanın öğrenci davranışlarına etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri
G Onur Sezer, M Özyürek
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (15), 246-265, 2015
52015
İpuçları ve dönütlerle öğretmen ödüllerini artırmanın uygun olmayan ilkokul öğrenci davranışlarını azaltmadaki etkililiği
GO Sezer
PQDT-Global, 2014
52014
THE CONCEPTS OF WAR AND PEACE WITHIN THE CONTENT OF SOCIAL SCIENCES COURSE WITH PICTURES.
Y DOĞAN, BE DİKE7Ccedil, GO SEZER
Journal of International Social Research 3 (10), 2010
52010
Sınıf ve branş öğretmen adaylarının sınıf kurallarının belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması
S Güleç, GO Sezer, PB Karaman
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (22), 58-81, 2009
52009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20