Follow
GÖNÜL ONUR SEZER
GÖNÜL ONUR SEZER
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Uludağ Üniversitesi Örneği)
F Gökçe, GO Sezer
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (1), 1-23, 2012
712012
Sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile kültürlerarası duyarlılıkları arasındaki ilişki: Uludağ üniversitesi örneği
GO SEZER, PB Kahraman
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2), 550-560, 2017
292017
The views of pre-service teachers about creative drama: A study according to gender
Ş Sungurtekin, GO Sezer, P Bağçeli-Kahraman, Ö Sadioğlu
İlköğretim Online 8 (3), 755-770, 2009
272009
Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile sınav kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin akademik başarılarına göre incelenmesi
S Güleç, PB Kahraman, GO Sezer
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2), 343-358, 2013
172013
A study on learning environments of elementary school students taking social studies course: Bursa sample
Y Doğan, GO Sezer
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 1356-1361, 2010
142010
Sınıf öğretmeni adaylarının kişiler arası öz-yeterlik inançları ile kendini toparlama gücünün farklı değişkenler açısından incelenmesi
G Onur Sezer, Ö Sadioğlu
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (15), 203-219, 2015
112015
Öğretmen adaylarının liderlik yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
GO SEZER, PB KAHRAMAN
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (5), 1551-1560, 2018
102018
KPSS’YE GİRECEK SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINAV KAYGILARI İLE ÖZ DUYARLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ö Sadioğlu, GO SEZER
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 223-244, 2016
92016
The Comparison of toy preferences of teacher candidates in first and fourth grades of preschool education
GO SEZER, Ö SADİOĞLU
International Journal of Early Childhood Education Research 1, 62-75, 2012
92012
An Investigation into How Parental Literacy Experiences are Reflected in Literacy Tendencies and Experiences of Preservice Teachers.
ÖF Tavsanli, Ö Sadioglu, GO Sezer, A Kaldirim
International Journal of Progressive Education 16 (5), 138-159, 2020
82020
Öğretmenlik uygulaması dersini alan sınıf öğretmeni adaylarının sınıfta kullandıkları materyal tercihlerinin incelenmesi
GO Sezer
Academy Journal of Educational Sciences 1 (1), 23-33, 2017
82017
ÖĞRENME ORTAMLARININ FİZİKSEL DÜZENİ AÇISINDAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
D KOZAN, A EMEKSEVER, GO SEZER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (4), 1177-1189, 2019
72019
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
G İYİSON, GO SEZER
The Journal of Academic Social Science 50 (50), 528-542, 2019
72019
The Effect of Compensation Studies on Disadvantaged Children’s Bully Behaviours: The Effect of Compensation Studies
GO Sezer
International Electronic Journal of elementary education 10 (2), 215-223, 2017
72017
Evaluating Personal Qualifications of Teacher Candidates in Terms of Intercultural Sensitivity Levels.
GO Sezer, PB Kahraman
Universal Journal of Educational Research 4 (n12A), 1-6, 2016
72016
The attitudes of student teachers towards teaching profession: Uludag University sample
F Gökçe, GO Sezer
Journal of Uludag University Faculty of Education 25 (1), 1-23, 2012
72012
İpuçları ve dönütlerle öğretmen ödüllerini artırmanın uygun olmayan ilkokul öğrenci davranışlarını azaltmadaki etkililiği
GO Sezer
PQDT-Global, 2014
52014
THE CONCEPTS OF WAR AND PEACE WITHIN THE CONTENT OF SOCIAL SCIENCES COURSE WITH PICTURES.
Y DOĞAN, BE DİKE7Ccedil, GO SEZER
Journal of International Social Research 3 (10), 2010
52010
Sınıf ve branş öğretmen adaylarının sınıf kurallarının belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması
S Güleç, GO Sezer, PB Karaman
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi12 22, 58-81, 2009
52009
İpuçları ve dönütlerle öğretmen ödüllerini artırmanın öğrenci davranışlarına etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri
G Onur Sezer, M Özyürek
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (15), 246-265, 2015
42015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20