Follow
Muharrem afşar
Muharrem afşar
İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi iktisat profesörü, Anadolu Üniversitesi
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Küresel kriz ve Türk bankacılık sektörüne yansımaları
M Afşar
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 6 (2), 143-171, 2011
2092011
Türkiye’de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi
M Afşar
Anadolu Üniversitesi, 2009
1952009
Finansal küreselleşme ve Türk bankacılık krizleri üzerine etkisi
M Afşar
Anadolu Üniversitesi, 2004
1352004
Finansal ekonomi: spk lisanslama sınavlarına uyumlu
A Afşar, M Afşar
Detay Yayıncılık, 2010
692010
The causality relationship between economic growth and foreign direct investment in Turkey
M Afşar
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-9, 2008
692008
Finansal sistem ve işleyişi
M Afşar
Eskişehir: Gülen Ofset, 2006
592006
Türkiye'de kamu iktisadi teşebbüsleri'nde özelleştirme ve verimlilik ilişkisi: çimento sektörüne ilişkin bir uygulama
M Afşar
TC Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
291999
Türkiye ekonomisinde yapısal dönüşümler ve işgücü piyasasındaki gelişmeler
O MEÇİK, M AFŞAR
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 1 (2), 2014
182014
Eğitimin ekonomik temelleri ve ekonomik büyüme
M Afşar
Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011
162011
Ekonomide sanayisizleşme ve OECD ülkelerine etkileri
O Meçik, M Afşar
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 33 (2 …, 2015
152015
The Effects of Structural Transformations in Economy on Labor Markets: the Case of OECD Countries
O Mecik, M Afsar
International Journal of Business and Social Science 5 (9), 2014
142014
DÖVİZ BALONLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
M Afşar, A Afşar, E Doğan
Erciyes Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Faküeltesi Dergisi, 447-460, 2019
10*2019
Para Politikası
M Afşar, AG Bengül
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, 2013
102013
The relationship between education investments and economic growth in Turkey
M Afsar
Anadolu University Journal of Social Sciences 9 (1), 85-98, 2009
92009
E-TİCARET VE BANKALARIN ROLÜ
M Afşar
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (1 …, 2008
9*2008
Does Higher Geopolitical Risk Limits Turkish Foreign Direct Investments?
M Afşar, E Doğan, BÖ DOĞAN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2022
82022
İktisada Giriş II
M Afşar
TC Anadolu Üniversitesi Yayını, 3-28, 2013
82013
UZUN DÖNEM FAİZ ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK BİR PANEL VERİ ANALİZİ
M AFŞAR, E DOĞAN
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 103-115, 2017
72017
Para Teorisi
M Afşar, BK Özdemir, BG Arslan
faiz oranlarının anlamı, ölçümü ve belirlenmesi içinde, 46-71, 2012
72012
HİSSE SENETLERİNDE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ ve TÜRKİYE'DE HİSSE SENETLERİNİN FİYATLARINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ
N Berberoğlu, S Arslan, M Afşar
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (1), 1-34, 1992
71992
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20