Follow
Ayşen Acun
Ayşen Acun
Bursa Uludağ üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Turist rehberliği alaninin bibliyometrik Profili (Ulusal Turizm Kongreleri Bildirileri)
S Şahin, A Acun
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (34), 213-234, 2015
852015
Turizm rehberliği öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları
S Şahin, A Acun
382016
TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALGISI VE GÖRÜŞLERİ.
N TETİK, A ACUN
Journal of International Social Research 8 (41), 2015
362015
Turist rehberliği alanının bibliyometrik profili (Makaleler ve Lisansüstü Tezler), 16
S Şahin, A Acun
Ulusal Turizm Kongresi, 12-15, 2015
322015
İş aile çatışması ve turist rehberlerinin işten ayrılma niyetlerine etkisi
A Acun
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
232016
Girişimcilik konulu lisansüstü tezlere yönelik bibliyometrik bir analiz. 8
A Kılıç, M Oflaz, A Acun, C Avcıkurt
Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 683-696, 2017
122017
Tahtakuşlar mirasının keşfi: yerel halkın tutumları üzerine bir araştırma
A KÖROĞLU, A ACUN, FE ÇÖZELİ, M OFLAZ
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (3), 2018
92018
Helâl Konseptli Şehir Otellerinin Web Siteleri Üzerinden Değerlendirilmesi, Türkiye, Malezya, BAE Karşılaştırmalı Örneği
N Hacıoğlu, F Esenkal Çözeli, A Acun
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (50), 986-1004, 2017
52017
The perceptions and views of tourism students on global warming and climate change
N Tetik, A Acun
The Journal of International Social Research 8 (41), 1459-1476, 2015
52015
Bursa Uludağ üniversitesi İznik meslek yüksekokulu öğrencilerinin İznik ile ilgili metaforları
B Soykök, A Acun
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (3), 596-611, 2019
42019
Girişimcilik Konulu Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz
A KILIÇ, M Oflaz, A Acun, C AVCIKURT
Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 683-696, 2017
32017
İznik İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili
A Ayşen, B Soykök
OPUS International Journal of Society Researches 17 (38), 5504-5524, 2021
12021
The Attitudes of the Students Towards Tour Guide Profession
S ŞAHİN, A Ayşen
Gaziantep University Journal of Social Sciences 15 (2), 563-580, 2016
12016
Turizm öğrencilerinin küresel ısınma ve iklim değişikliği algısı ve görüşleri
N Tetik, A Acun
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (41), 1459-1476, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14