Ramazan Erdem
Ramazan Erdem
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
sdu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Örgüt kültürü tipleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Elazığ il merkezindeki hastaneler üzerinde bir çalışma
R Erdem
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 2 (2), 63-79, 2007
2912007
Yönetici adayı öğretmenlerin kişisel zaman yönetimi davranışları
İ Kocabaş, R Erdem
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2), 191-202, 2003
1962003
The Effect of COVID-19 Pandemic on the Turkish Society
S Bostan, R Erdem, YE Öztürk, T Kılıç, A Yılmaz
Electronic Journal of General Medicine 17 (6), em237, 2020
1252020
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Deneyimi: Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği
F Aslantekin, B Göktaş, M Uluşen, R Erdem
Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2 (6), 55-71, 2007
1142007
Yönetimde Kayirmaci Uygulamalar: Kavramsal Bir Çerçeve
A Özkanan, R Erdem
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 179-206, 2014
1032014
Akademik personelin kurumlarina ilişkin algiladiklari ve tercih ettikleri örgüt kültürü tipleri
R Erdem, O Adıgüzel, A Kaya
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 73-88, 2010
872010
Hasta Memnuniyetinin Hasta Bağliliği Üzerine Etkisi
R Erdem, S Rahman, A Levent, B Demirel, S Köseoğlu, G FIRAT, T Kesici, ...
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 95-110, 2008
772008
Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Ölçeği ile Değerlendirilmesi: Elazığ'daki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma
S Rahman, R Erdem, N Devebakan
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
692007
Hastane yöneticilerinin liderlik özellikleri ile çalışanların iş üretkenlik düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
ŞA Uysal, B Keklik, R Erdem, R Çelik
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 15 (1), 25-57, 2012
682012
Factors affecting health-promoting behaviours in academic staff.
E Pirincci, S Rahman, AB Durmuş, R Erdem
Public health 122 (11), 1261-1263, 2008
682008
Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Davranışları ve Bu Davranışların Akademik Başarı İle İlişkisi
R Erdem, E Pirinçci, E Dikmetaş
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (14), 167-177, 2005
62*2005
Yönetimde Kayirmaci Uygulamalar Üzerine Nitel Bir Çalişma
A Özkanan, R Erdem
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2016
492016
Merhamet Yorgunluğu Düzeyinin Çalışma Yaşam Kalitesi İle İlişkisi: Sağlık Profesyonelleri Örneği
FN Polat, R Erdem
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 291-312, 2017
482017
Zaman Yönetimi
R Erdem, S Kaya
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 7 (2), 99-120, 1998
481998
Örgütlerde informal iletişim süreci: kavramsal bir çerçeve
M Bektaş, R Erdem
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 …, 2015
372015
Hastanelerde duygusal zekâ-hasta memnuniyeti ilişkisi: Isparta il merkezi örneği
G Atilla, İH ÇARIKÇI, R Erdem
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 …, 2013
332013
Yöneticiler için zaman yönetimi
R Erdem
Modern Hastane Yönetimi 3 (7), 26-31, 1999
331999
Sağlık kurumları yönetimi-I
S Somunoğlu, Ġ AğırbaĢ, D Tengilimoğlu, Y Çelik, R Erdem, Y Akbulut, ...
TC Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2012
312012
Örgüt kültürü ve Dr. Ekrem Hayri Üstündağ kadın hastalıkları ve doğum hastanesi örneği
B Göktaş, G Aslan, F Aslantekin, R Erdem
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 8 (3), 351-372, 2005
302005
Investigating Job Satisfaction and Burnout Levels of the Persons Working for the Hospitals at City Center of Elaziğ, Turke
R Erdem, S Rahman, L Avcı, B Göktaş, B Şenoğlu, G Fırat
Journal of Applied Science Research 4 (2), 188-201, 2008
292008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20