Follow
Ramazan Erdem
Title
Cited by
Cited by
Year
Örgüt kültürü tipleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Elazığ il merkezindeki hastaneler üzerinde bir çalışma
R Erdem
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 2 (2), 63-79, 2007
4622007
The Effect of COVID-19 Pandemic on the Turkish Society
S Bostan, R Erdem, YE Öztürk, T Kılıç, A Yılmaz
Electronic Journal of General Medicine 17 (6), em237, 2020
283*2020
Yönetici adayı öğretmenlerin kişisel zaman yönetimi davranışları
İ Kocabaş, R Erdem
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2), 191-202, 2003
2012003
Sağlık hizmetlerinde kalite deneyimi: Dr. Ekrem Hayri Üstündağ kadın hastalıkları ve doğum hastanesi örneği
F Aslantekin, B Göktaş, M Uluşen, R Erdem
Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2 (6), 55-71, 2007
1952007
Yönetimde kayirmaci uygulamalar: KAvramsal bir çerçeve
A Özkanan, R Erdem
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 179-206, 2014
1902014
Hasta Memnuniyetinin Hasta Bağliliği Üzerine Etkisi
R Erdem, S Rahman, L Avcı, B Demirel, S Köseoğlu, G Fırat, T Kesici, ...
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 95-110, 2008
1332008
Akademik personelin kurumlarina ilişkin algiladiklari ve tercih ettikleri örgüt kültürü tipleri
R Erdem, O Adıgüzel, A Kaya
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 73-88, 2010
1292010
Hastane yöneticilerinin liderlik özellikleri ile çalışanların iş üretkenlik düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
ŞA Uysal, B Keklik, R Erdem, R Çelik
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 15 (1), 25-57, 2012
1212012
Hizmet Kalitesinin Servqual Ölçeği İle Değerlendirilmesi: Elaziğ’daki Hastaneler Üzerinde Bir Çalişma
S Rahman, R Erdem, N Devebakan
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (9), 2007
1142007
Merhamet Yorgunluğu Düzeyinin Çalışma Yaşam Kalitesi İle İlişkisi: Sağlık Profesyonelleri Örneği
FN Polat, R Erdem
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 291-312, 2017
962017
Yönetimde Kayirmaci Uygulamalar Üzerine Nitel Bir Çalişma
A Özkanan, R Erdem
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2015
962015
Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Davranışları ve Bu Davranışların Akademik Başarı İle İlişkisi
R Erdem, E Pirinçci, E Dikmetaş
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (14), 167-177, 2005
95*2005
Damgalamanın Kavramsal Çerçevesi
S Özmen, R Erdem
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2018
802018
Örgütlerde informal iletişim süreci: Kavramsal bir çerçeve
M Bektaş, R Erdem
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 …, 2015
722015
Factors affecting health-promoting behaviours in academic staff.
E Pirincci, S Rahman, AB Durmuș, R Erdem
692008
Hekim-Hasta İletişimi Üzerine Nitel Bir Ön Çalişma
G Atilla, A Oksay, R Erdem
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University …, 2012
612012
X Kuşağı Akademsiyenler ile Y Kuşağı Öğrencilerin Birbirlerine Karşı Algıları
MH Mücevher, R Erdem
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 9 (22), 60-74, 2018
60*2018
Sağlık kurumları yönetimi-I
S Somunoğlu, İ Ağırbaş, D Tengilimoğlu, Y Çelik, R Erdem, Y Akbulut, ...
TC Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2012
602012
Kayırmacı ilişkilerin sosyolojik temeli
Ö Aytaç
Editör: Erdem, Ramazan; Yönetim ve örgüt açısından kayırmacılık, 3-26, 2010
592010
Zaman Yönetimi
R Erdem, S Kaya
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 7 (2), 99-120, 1998
591998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20