Petek Askar
Petek Askar
Professor, Hacettepe Üniversitesi, ( emekli)
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı
P Aşkar, U Aysun
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (21), 2001
627*2001
Kolb öğrenme stili envanteri
P Aşkar, B Akkoyunlu
Eğitim ve Bilim 17 (87), 1993
487*1993
Effects of computer simulations and problem-solving approaches on high school students
Ö Geban, P Askar, Ï Özkan
The Journal of Educational Research 86 (1), 5-10, 1992
4761992
Matematik dersine yönelik tutumu ölçen likert tipi bir ölçeğin geliştirilmesi
P Aşkar
Eğitim ve Bilim 11 (62), 31-36, 1986
237*1986
A structural equation model for ICT usage in higher education
YK Usluel, P Aşkar, T Baş
Journal of Educational Technology & Society 11 (2), 262-273, 2008
2172008
An investigation of factors related to self-efficacy for Java Programming among engineering students.
P Askar, D Davenport
Online Submission 8 (1), 2009
2052009
The development of a reflective thinking skill scale towards problem solving
G Kizilkaya, P Askar
Egitim ve Bilim 34 (154), 82, 2009
199*2009
The effect of spreadsheet and dynamic geometry software on the achievement and self-efficacy of 7th-grade students
M Isiksal, P Askar
Educational Research 47 (3), 333-350, 2005
1952005
Blended learning, e-learning and mobile learning in mathematics education
MC Borba, P Askar, J Engelbrecht, G Gadanidis, S Llinares, MS Aguilar
ZDM 48 (5), 589-610, 2016
1642016
İlköğretim öğrencileri için matematik ve bilgisayar öz-yeterlik algısı ölçekleri
M IŞIKSAL, P Aşkar
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (25), 2003
1422003
Özürlü Bir Çocuğa Sahip Anne-Babalardaki Stresin Yordannıası
F AKKOK, P AŞKAK, AN KARANCI
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 1 (02), 1992
1131992
Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği
P Aşkar, M Erden
Çağdaş Eğitim 121 (12), 8-11, 1987
1041987
The comparison of the opinions of the university students on the usage of blog and wiki for their courses
U Avci, P Askar
Journal of Educational Technology & Society 15 (2), 194-205, 2012
1022012
Students’ perceptions of computer assisted instruction environment and their attitudes towards computer assisted learning
P Aşkar, H Yavuz, M Köksal
Educational Research 34 (2), 133-139, 1992
1021992
Yeni öğretim programlarını inceleme ve değerlendirme raporu
P Aşkar, F Paykoç, F Korkut, S Olkun, B Yangın, J Çakıroğlu
İstanbul: Sabancı Üniversitesi,[Online]: http://www. erg. sabanciuniv. edu …, 2005
98*2005
Öğrencilerin teknolojiye yönelik tutum ölçeği faktör yapılarının incelenmesi: Türkiye örneği
H Yurdugül, P Aşkar
Elementary Education Online 7 (2), 2008
97*2008
The development of a scale on assessing constructivist learning environments
S Arkun, P Askar
95*2010
Contribution of students' mathematical skills and spatial ability of achievement in secondary school physics
Ö Delialioğlu, P Aşkar
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (16), 1999
951999
Programlama dersi ile ilgili özdüzenleyici öğrenme stratejileri ve başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi
T HAŞLAMAN, P AŞKAR
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (32), 110-122, 2007
93*2007
Matematik öğretimi
Y Baykul, P Aşkar
Ankara: Anı Yayıncılık 72, 1995
80*1995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20