Petek Askar
Petek Askar
Professor, Hacettepe Üniversitesi, ( emekli)
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı
P Aşkar, A Umay
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (21), 2001
541*2001
Kolb öğrenme stili envanteri
P Aşkar, B Akkoyunlu
Eğitim ve Bilim 17 (87), 1993
442*1993
Effects of computer simulations and problem-solving approaches on high school students
Ö Geban, P Askar, Ï Özkan
The Journal of Educational Research 86 (1), 5-10, 1992
4161992
A structural equation model for ICT usage in higher education.
YK Usluel, P Askar, T Bas
Educational Technology & Society 11 (2), 262-273, 2008
1942008
Matematik dersine yönelik tutumu ölçen likert tipi bir ölçeğin geliştirilmesi
P Aşkar
Eğitim ve Bilim 11 (62), 31-36, 1986
1931986
An investigation of factors related to self-efficacy for Java Programming among engineering students.
P Askar, D Davenport
Online Submission 8 (1), 2009
1732009
The effect of spreadsheet and dynamic geometry software on the achievement and self-efficacy of 7th-grade students
M Isiksal, P Askar
Educational Research 47 (3), 333-350, 2005
1732005
The development of a reflective thinking skill scale towards problem solving
G Kizilkaya, P Askar
Egitim ve Bilim 34 (154), 82, 2009
155*2009
İlköğretim öğrencileri için matematik ve bilgisayar öz-yeterlik algısı ölçekleri
M IŞIKSAL, P Aşkar
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (25), 2003
1332003
Özürlü Bir Çocuğa Sahip Anne-Babalardaki Stresin Yordannıası
F AKKOK, P AŞKAK, AN KARANCI
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 1 (02), 1992
1001992
The comparison of the opinions of the university students on the usage of blog and wiki for their courses
U Avci, P Askar
Journal of Educational Technology & Society 15 (2), 194-205, 2012
942012
Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği
P Aşkar, M Erden
Çağdaş Eğitim 121 (12), 8-11, 1987
901987
The development of a scale on assessing constructivist learning environments
S Arkun, P Askar
86*2010
Programlama dersi ile ilgili özdüzenleyici öğrenme stratejileri ve başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi
T HAŞLAMAN, P AŞKAR
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (32), 110-122, 2007
86*2007
Öğrencilerin teknolojiye yönelik tutum ölçeği faktör yapılarının incelenmesi: Türkiye örneği
H Yurdugül, P Aşkar
Elementary Education Online 7 (2), 2008
82*2008
Students’ perceptions of computer assisted instruction environment and their attitudes towards computer assisted learning
P Aşkar, H Yavuz, M Köksal
Educational Research 34 (2), 133-139, 1992
811992
Yeni öğretim programlarını inceleme ve değerlendirme raporu
P Aşkar, F Paykoç, F Korkut, S Olkun, B Yangın, J Çakıroğlu
İstanbul: Sabancı Üniversitesi,[Online]: http://www. erg. sabanciuniv. edu …, 2005
77*2005
Logistic regression modeling for predicting task-related ICT use in teaching
P Askar, YK Usluel, FK Mumcu
Journal of Educational Technology & Society 9 (2), 141-151, 2006
692006
Blended learning, e-learning and mobile learning in mathematics education
MC Borba, P Askar, J Engelbrecht, G Gadanidis, S Llinares, MS Aguilar
ZDM 48 (5), 589-610, 2016
682016
The use of ICT in schools based on PISA 2003 data
P Askar, S Olkun
Eurasian Journal of Educational Research 19 (5), 15-34, 2005
64*2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20