Takip et
Bahar KOCAMAN
Bahar KOCAMAN
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Profesörü
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Effect of environmental conditions in poultry houses on the performance of laying hens
B Kocaman, N Esenbuga, A Yildiz, E Laçin, M Macit
International Journal of Poultry Science 5 (1), 26-30, 2006
1092006
The Effects of cement dust on some soil characteristics
Y Bayhan, S Yapici, B Kocaman, A Nuhoglu, A Cakici
Fresenius Environmental Bulletin 11 (11), 2002
232002
Combination of fan ventilation system and spraying of oil-water mixture on the levels of dust and gases in caged layer facilities in Eastern Turkey
B Kocaman, AV Yaganoglu, M Yanar
Journal of Applied Animal Research 27 (2), 109-111, 2005
192005
Replacing cattle manure ash as cement into concrete
S Sahin, B Kocaman, I Orung, S Memis
Journal of applied sciences 6 (13), 2840-2842, 2006
172006
An investigation on natural wastewater treatment system and re-usability of wastewater in irrigation
B Kocaman, AV Yaganoglu, I Angin
Journal of Sustainable Agriculture 31 (2), 83-90, 2007
82007
Kırsal Yerleşimlerde Göç İsteğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
B KOCAMAN, R YANIK
Alinteri Journal of Agriculture Science 23 (2), 29-34, 2012
52012
Doğu anadolu bölgesi’ndeki doğal hafif ve normal agregalarla üretilen betonların fiziksel, mekanik ve ısı iletkenlik özelliklerin belirlenmesi ile tarımsal yapılarda kullanılma …
B Kocaman
Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum, 2000
52000
Farklı mevsimlerde kafes seviyesinin yumurtacı tavukların performans ve yumurta kalite özellikleri üzerine etkisi
A YILDIZ, E LAÇİN, N ESENBUĞA, B KOCAMAN, M MACİT
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 8 (2), 145-152, 2013
42013
Erzurum ve Çevresi Süt Sığırcılığı İşletme Binalarının Optimum Tasarımı
Ü ŞİRİN, B KOCAMAN
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (3), 28-38, 2016
32016
Effect of Different Cure Conditions on Compressive Strength of Concrete Having Different Properties
B Kocaman, R Yanik, C Kose, A Ozturk
Journal of Animal and Veterinary Advances 10 (14), 1756-1759, 2011
32011
Effect of tier level on the performance and egg quality traits of laying hens in different seasons.
A Yıldız, E Laçİn, N Esenbuğa, B Kocaman, M Macİt
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 8 (2), 145-152, 2013
22013
Effect of inner environmental conditions of poultry house on harmful gases and dust.
B Kocaman, R Yanik, AM Yaganoglu
Journal of Animal and Veterinary Advances 11 (8), 1275-1277, 2012
12012
Dozaj ve Agrega Granülometrisinin Hafif Betonların Isı İletkenliğine Etkisi
B KOCAMAN, M OKUROĞLU
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (3), 317-321, 2002
12002
The Comparison of Structure of Existing Stable with Standards of Stable Requested in IPARD Program in Erzurum Central Districts, Turkey
E Efekan, B Kocaman
Journal of Agricultural Production 2 (2), 55-66, 2021
2021
Optimum design of dairy cattle barns in Erzurum province.
Ü Șİrİn, B Kocaman
Gaziosmanpașa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (3), 28-38, 2016
2016
Kültürteknik Faaliyetlerinin Kırsal Yerleşimlerin Sosyo-Ekonomik-Kültürel Gelişimi Üzerine Etkisi ve Erzurum Örneği
B KOCAMAN, AV YAĞANOĞLU, R YANIK
Alinteri Journal of Agriculture Science 23 (2), 48-57, 2012
2012
A study on the determination of migration request in rural settlements
B Kocaman, R Yanık
Alınteri Journal of Agricultural Sciences (Turkey), 2012
2012
Effects of agricultural infrastrcuture development activities of villages on rural settlement development and Erzurum sample
B Kocaman, AV Yağanoğlu, R Yanık
Alınteri Journal of Agricultural Sciences (Turkey), 2012
2012
Doğal Hafif Agregaların Tarımsal Yapılarda Duvar ve Sıva Harcı Yapımında Kullanılma Olanakları
B KOCAMAN, T Talip, M OKUROĞLU, İ ÖRÜNG
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 36 (2), 187-191, 2005
2005
Hayvan Barınaklarının Durak Tabanında Hafif Betonun Kullanım Olanakları
B Kocaman, S Şahin, İ Örüng
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi 33 (1), 135-138, 2002
2002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20