Follow
Bahar KOCAMAN
Bahar KOCAMAN
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Profesörü
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of environmental conditions in poultry houses on the performance of laying hens
B Kocaman, N Esenbuga, A Yildiz, E Laçin, M Macit
International Journal of Poultry Science 5 (1), 26-30, 2006
1062006
The Effects of cement dust on some soil characteristics
Y Bayhan, S Yapici, B Kocaman, A Nuhoglu, A Cakici
Fresenius Environmental Bulletin 11 (11), 2002
222002
Combination of fan ventilation system and spraying of oil-water mixture on the levels of dust and gases in caged layer facilities in Eastern Turkey
B Kocaman, AV Yaganoglu, M Yanar
Journal of Applied Animal Research 27 (2), 109-111, 2005
192005
Replacing cattle manure ash as cement into concrete
S Sahin, B Kocaman, I Orung, S Memis
Journal of applied sciences 6 (13), 2840-2842, 2006
172006
An investigation on natural wastewater treatment system and re-usability of wastewater in irrigation
B Kocaman, AV Yaganoglu, I Angin
Journal of Sustainable Agriculture 31 (2), 83-90, 2007
82007
Kırsal Yerleşimlerde Göç İsteğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
B KOCAMAN, R YANIK
Alinteri Journal of Agriculture Science 23 (2), 29-34, 2012
52012
Doğu anadolu bölgesi’ndeki doğal hafif ve normal agregalarla üretilen betonların fiziksel, mekanik ve ısı iletkenlik özelliklerin belirlenmesi ile tarımsal yapılarda kullanılma …
B Kocaman
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar Ve Sulama …, 2000
52000
Farklı mevsimlerde kafes seviyesinin yumurtacı tavukların performans ve yumurta kalite özellikleri üzerine etkisi
A YILDIZ, E LAÇİN, N ESENBUĞA, B KOCAMAN, M MACİT
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 8 (2), 145-152, 2013
42013
Erzurum ve Çevresi Süt Sığırcılığı İşletme Binalarının Optimum Tasarımı
Ü ŞİRİN, B KOCAMAN
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (3), 28-38, 2016
32016
Effect of Different Cure Conditions on Compressive Strength of Concrete Having Different Properties
B Kocaman, R Yanik, C Kose, A Ozturk
Journal of Animal and Veterinary Advances 10 (14), 1756-1759, 2011
32011
Effect of tier level on the performance and egg quality traits of laying hens in different seasons.
A Yıldız, E Laçİn, N Esenbuğa, B Kocaman, M Macİt
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 8, 145-152, 2013
22013
Effect of Inner Environmental Conditions of Poultry House on Harmful Gases and Dust
B Kocaman, R Yanik, AM Yaganoglu
Journal of Animal and Veterinary Advances, 2012
12012
Optimum design of dairy cattle barns in Erzurum province.
Ü Șİrİn, B Kocaman
Gaziosmanpașa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (3), 28-38, 2016
2016
Kültürteknik Faaliyetlerinin Kırsal Yerleşimlerin Sosyo-Ekonomik-Kültürel Gelişimi Üzerine Etkisi ve Erzurum Örneği
B KOCAMAN, AV YAĞANOĞLU, R YANIK
Alinteri Journal of Agriculture Science 23 (2), 48-57, 2012
2012
A study on the determination of migration request in rural settlements
B Kocaman, R Yanık
Alınteri Journal of Agricultural Sciences (Turkey), 2012
2012
Effects of agricultural infrastrcuture development activities of villages on rural settlement development and Erzurum sample
B Kocaman, AV Yağanoğlu, R Yanık
Alınteri Journal of Agricultural Sciences (Turkey), 2012
2012
Doğal Hafif Agregaların Tarımsal Yapılarda Duvar ve Sıva Harcı Yapımında Kullanılma Olanakları
B KOCAMAN, T Talip, M OKUROĞLU, İ ÖRÜNG
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 36 (2), 187-191, 2005
2005
Hayvan Barınaklarının Durak Tabanında Hafif Betonun Kullanım Olanakları
B Kocaman, S Şahin, İ Örüng
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi 33 (1), 135-138, 2002
2002
Dozaj ve Agrega Granülometrisinin Hafif Betonların Isı İletkenliğine
B KOCAMAN, M OKUROĞLU
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (3), 2002
2002
GANİK TARIM İÇİN SERALARIN PLANLANMASI
AV YAĞANOĞLU, B KOCAMAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20