SELIN YILDIZ
SELIN YILDIZ
Verified email at yildiz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Current trends in developing urban tourism
S Yildiz, MT Akbulut
ArchNet-IJAR: International Journal of Architectural Research 7 (2), 297, 2013
102013
Sağlığı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
S Yıldız, IGGHP Ağız
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 46, 11-6, 2012
7*2012
A study on pc-video games in terms of the space awareness from childhood to youth
S Yildiz, E Yildiz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 28, 796-800, 2011
72011
Tasarım ve Sanat Arakesitinde Kavramsal Düşünme: Enformel Eğitim Çalışmaları (2009-2015).
H DÜZGÜN BEKDAŞ, S YILDIZ
Megaron 13 (2), 2018
42018
Turizm Amaçlı Değişen Tarihi Bölge Talimhane'nin Sokak Cephelerinde Mimari Kimliği Oluşturan Verilerin İncelenmesi.
S Yildiz, FÖ Kerestecioğlu
Megaron 6 (3), 2011
42011
Evaluating the Built Environment in the Context of Barrier Free Tourism-A Case Study in Istanbul
S Yildiz, Ç Polatoglu
2nd International Scientific Conference Tourism in South East Europe, 2013
32013
Evaluation of classroom design in terms of foreign language learning
S Yıldız, S Çakır
Procedia-Social and Behavioral Sciences 83, 277-281, 2013
12013
Physical Accessibility
AS Ergenoğlu, SE Yıldız
Towards a Barrierfree Turkey: Where Do We Stand? The Status Quo and Proposals, 2013
12013
Architectural Identity in Changing Historical Areas: The Street Facades in Talimhane//Turizm Amaçlı Değişen Tarihi Bölge Talimhane’nin Sokak Cephelerinde Mimari Kimliği …
S Yildiz, FÖ KERESTECİOĞLU
Megaron 6 (3), 193, 2011
12011
Modern Dünya Kadrajında bir Oksimoron - Otomatik Portakal
S Yıldız
Sinemada Mimarlık, 2020
2020
THE DETERMINATION OF INFORMATION AND ATTITUDES OF HEALTH INFORMATION TEACHER CANDIDATES ABOUT GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS
B ALAN, S YILDIZ, F KIRBAĞ ZENGİN
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 10 (37), 955-967, 2019
2019
Game Based Sketching Practices for Architectural Design Education
S Yıldız
Online Journal of Art and Design 7 (2), 82-91, 2019
2019
Çağdaş Sanat Müzelerine Engelsiz Turizm Bağlamında Bütünsel Bir Bakış-Orta Avrupa’dan Örnek İncelemeleri
S Yıldız
2019
Conceptual Thinking at the Intersection of Art and Design: Informal Education Studies (2009–2015)//Tasarım ve Sanat Arakesitinde Kavramsal Düşünme: Enformel Eğitim Çalışmaları …
HD Bekdaş, S Yıldız
Megaron 13 (2), 324, 2018
2018
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
B KİTABI
2014
Tourism and Sustainability: A review on Street Interfaces on Talimhane Tourism District in Istanbul
S YILDIZ
Conference Proceedings, 739-739, 2011
2011
DİJİTAL VE SINIF İÇİ EĞİTSEL OYUNLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN FEN EĞİTİMİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL GELİŞİM DÜZEYLERİNE ETKİSİ
S YILDIZ, R ZENGİN
EXPERIENCES OF THREE DIFFERENT BASIC DESIGN STUDIOS
S YILDIZ, Ç POLATOĞLU
Turizm Ve Mimarlik Sempozyumunun Ardindan 28-29 Nisan 2006 Antalya
S Emir
MEGARON/Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi E-Dergisi 1 (3), 170-177, 0
ENGELSİZ TÜRKİYE İÇİN: YOLUN NERESİNDEYİZ? MEvcUT DURUM vE ÖNERİLER
P Ekibi, Y Hazırlayanlar
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20