Follow
Raci Taşcıoğlu
Raci Taşcıoğlu
Atatürk Üniversitesinde İletişim Profesörü
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Seçim kampanyalarındaki dönüşüm: amerikanlaşma bağlamında 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde genç parti seçim kampanyası
R Taşçıoğlu
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2007
262007
Radyo ve televizyonun yerel yönetimlerin halkla ilişkiler uygulamalarında iletişim yöntem ve aracı olarak kullanımı: Erzurum belediyeleri örneği
A Atik, R TAŞCIOĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (10), 159-170, 2009
162009
Siyasetin Teknikleşmesi Bağlamında Türkiye’de Siyasal Reklamcılık
R Taşçıoğlu
Siyasetin İletişimi 1, 2009
122009
Özgecan Aslan cinayetinin dijital platformlarda yansıması: Ekşi Sözlük üzerine bir inceleme
SG Kekeç, R TAŞCIOĞLU
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 439-452, 2018
92018
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
İ Hakan, R TAŞCIOĞLU, M Dal, Y Tunç
Atatürk İletişim Dergisi, 187-202, 2017
82017
TÜRKİYE’DE NEGATİF SİYASAL REKLAM UYGULAMALARI: 2007, 2011 ve 2015 GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİNDE BİR ANALİZ
H İrak, R Taşçıoğlu
Atatürk İletişim Dergisi, 43-68, 2017
62017
Türkiye’nin Uluslararası Tanıtımında Spor Organizasyonlarının Yeri
R Taşcıoğlu
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir: Yayınlanmamış Yüksek …, 2000
62000
Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler örgütlenmesi: Erzurum örneğinde genel bir değerlendirme
R TAŞCIOĞLU
Çağdaş Yerel Yönetimler 20 (1), 1-10, 2011
42011
Türkiye’de İletişim Araştırmaları: 1980’lerden Günümüze Bazı Doktora Tezleri Üzerine Nitel Bir İnceleme
İ Hakan, R TAŞÇIOĞLU
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 111-125, 2021
12021
Özel ve gönüllü kuruluşlar bağlamında “halkla ilişkiler” meslek algısı: İş ilanları üzerine bir inceleme
İ Türkal, R TAŞCIOĞLU
Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 6 (1), 38-51, 2020
12020
Lider imaji oluşturmada fotoğraf: 2011 genel seçimlerinde kullanilan yazili medya siyasal reklamlari üzerine bir inceleme
R Taşçıoğlu, A Sarıtaş
Atatürk İletişim Dergisi, 33-65, 2011
12011
Türkiye’de futbol, siyaset ve medya ilişkisi: 3 Temmuz 2011 şike operasyonu haberlerine eleştirel bir yaklaşım
R Taşcıoğlu, B Ceylan
2016
TÜRKİYE’DE FUTBOL, SİYASET VE MEDYA İLİŞKİSİ: 3 TEMMUZ 2011 ŞİKE OPERASYONU HABERLERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM (FOOTBALL, POLITICS AND MEDIA RELATIONS IN TURKEY: A CRITICAL …
R TAŞCIOĞLU, B CEYLAN
2011
TÜRKİYE'DE İLETİŞİM BİLİMİNE KATKI BAĞLAMINDA HİLMİ ZİYA ÜLKEN'İ OKUMAK.
R Taşcioğlu
Journal of Communication Theory & Research/Iletisim Kuram ve Arastirma …, 2010
2010
Türkiye’de iletişim bilimine katkı bağlamında Hilmi Ziya Ülken’i okumak
R TAŞCIOĞLU
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 233-249, 2010
2010
RADYO VE TELEVİZYONUN YEREL YÖNETİMLERİN HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARINDA İLETİŞİM YÖNTEM VE ARACI OLARAK KULLANIMI: ERZURUM BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ
A Atık, R Taşcioğlu
Zonguldak Karaelmas University Journal of Social Sciences 5 (10), 2009
2009
POST-TRUTH ÇAĞINDA SOSYAL MEDYANIN KAMUOYU OLUŞTURMA GÜCÜ: YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ ÖRNEĞİ
Z SARIHAN, R TAŞCIOĞLU
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 7 (1 …, 0
TÜRKİYE’DE 2002 GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİNDE GAZETE SİYASAL REKLAMLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ
Z SARIHAN, R TAŞCIOĞLU
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 10 (1), 86-113, 0
KURUMSAL İLETİŞİMDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME
ÖC ÖZDEMİR, R TAŞCIOĞLU
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 1 (53), 65-81, 0
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi e-ISSN: 2147-6152 Yıl 10, Sayı 25, Ocak 2021
E AKYILDIRIM, MZ ASLAN, M AYDEMİR, Y ÇELİK, İ ALTINÖZ, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20