Follow
Mehmet Olmez
Mehmet Olmez
professor of Turkic languages
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk dillerinde birincil uzun ünlüler
T Tekin
(No Title), 1995
3991995
Orhon-Uygur hanlığı dönemi Moğolistan’daki eski Türk yazıtları, metin-çeviri-sözlük
M Ölmez
BilgeSu, 2021
2362021
Türk dilleri: giriş
T Tekin, M Ölmez
(No Title), 1999
2151999
Türkmence-Türkçe Sözlük
T Tekin
(No Title), 1995
2001995
Altun yaruk III. kitap (= 5. bölüm): Suvarṇaprabhâsasûtra
M Ölmez
(No Title), 1991
1111991
Tuwinischer Wortschatz: mit alttürkischen und mongolischen Parallelen= Tuvacanın sözvarlığı: eski Türkçe ve Moğolca denkleriyle
M Ölmez
(No Title), 2007
1002007
Türk dilleri
T Tekin, M Ölmez
Kültür Bakanlığı, 1995
911995
Eski Türk yazıtlarında yabancı öğeler (2)
M Ölmez
Türk Dilleri Araştırmaları 7, 175-186, 1997
871997
Thesaurus linguarum Orientalium Turcicae-Arabicae-Persicae= Lexicon Turcico-Arabico-Persicum
F Meniński, S Stachowski, M Ölmez
(No Title), 2000
822000
Eski Uygurca İkilemer Üzerine
M Ölmez
Türk Dili araştırmaları yıllığı-belleten 65 (2), 243-311, 2017
802017
Çağataycadaki Eskicil Öğeler Üzerine
M Ölmez
Mustafa Canpolat Armağanı 135, 142, 2003
762003
Köktürkçe ve eski Uygurca dersleri
M Ölmez
(No Title), 2017
662017
Altun Yaruk III
M Ölmez
Kitap (= 5. Bölüm), Ankara: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi 1, 1991
641991
Modern Uyghur grammar (morphology)
K Tömür, A Lee
(No Title), 2003
622003
Eski Uygurca odug sak ikilemesi üzerine
M Ölmez
Türk Dilleri Araştırmaları 8, 35-47, 1998
441998
Türk Dillerinin Sözlükleri ve Türk Sözlükçülüğü
M Ölmez
Uygulamalı Dilbilim Açısından Türkçenin Görünümü, 88-100, 1994
441994
Etimoloji Sözlükleri
M Ölmez
Kebikeç 6, 175-184, 1998
431998
Wörterbuch der griechischen, slavischen, arabischen und persischen Lehnwörter im anatolischen Türkisch= Anadolu Türkçesindeki Yunanca, İslavca, Arapça ve Farsça ödünçlemeler …
A Tietze, M Ölmez
(No Title), 1999
381999
Tuvacanın sözvarlığı: eski Türkce ve Moğolca
M Ölmez
Harrassowitz, 2007
362007
Between Religion and Language: Turkish-Speaking Christians, Jews and Greek-Speaking Muslims and Catholics in the Ottoman Empire
E Mpalta, M Ölmez
Türk dilleri araştırmaları dizisi, 2022
332022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20