Follow
ferhat buyukdeveci
ferhat buyukdeveci
Tarım ve Orman Bakanlığı
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
A New maximum length with length–weight relationship of tub gurnard (Chelidonichthys lucerna Linnaeus, 1758) from Central Black Sea Coasts of Turkey
S Özdemir, U ÖZSANDIKÇI, F BUYUKDEVECİ
Marine Science and Technology Bulletin 8 (2), 85-91, 2019
92019
KARADENİZ (SİNOP-SAMSUN) KIYILARINDA AVLANAN MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus) BALIĞININ AYLIK OLARAK BOY-AĞIRLIK İLİŞİKLERİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN TESPİTİ
S Özdemir, H Söyleyici, ZB Özdemir, U Özsandıkçı, F Büyükdeveci
Aquatic Research 1 (1), 26-37, 2018
72018
Determination of monthly length-weight relationships and length composition of whiting (Merlangius merlangus euxinus) captured from the black sea coasts (Sinop-Samsun)
S Özdemir, H Söyleyici, Z Birinci-Özdemir, U Özsandıkçı, F Büyükdeveci
Aquatic Research 1 (1), 26-37, 2018
52018
Catch composition of crab species that as bycatch captured by trammel nets used on Sinop coasts
S ÖZDEMİR, U ÖZSANDIKÇI, Y ERDEM, F BÜYÜKDEVECİ
Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences 3 (2), 55-62, 2017
42017
İSKENDERUN KÖRFEZİ’NDE FANYALI UZATMA AĞLARI İLE KARİDES AVCILIĞININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ
CE Özyurt, AS Taşlıel, VB Kiyağa, E Akamca, F Büyükdevceci
Journal of FisheriesSciences. com 3 (4), 310-317, 2009
42009
Batı Karadeniz’de (Sinop İli) endüstriyel balıkçılıkta kullanılan ağlar ve teknik özellikleri
Y Erdem, S Özdemir, U ÖZSANDIKÇI, F BÜYÜKDEVECİ
Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences 5 (2), 74-87, 2019
32019
The seasonally determination of disc diameter-weight relationship of moon jellyfish Aurelia aurita in the Black Sea Coasts of Turkey
ZB ÖZDEMİR, S ÖZDEMİR, U ÖZSANDIKÇI, F BÜYÜKDEVECİ, ...
Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences 5 (1), 8-16, 2019
32019
Sinop ili balıkçılık altyapıları
Y ERDEM, S ÖZDEMİR, U ÖZSANDIKÇI, F BÜYÜKDEVECİ
Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences 4 (1), 20-32, 2018
32018
Orta Karadeniz (Sinop-Samsun) kıyı balıkçılığında kullanılan av araçlarının teknik planları
Y Erdem, S Özdemir, U ÖZSANDIKÇI, F BUYUKDEVECİ
Marine and Life Sciences 2 (2), 85-96, 2020
22020
Growth characteristic and distribution of cartilaginous species in the Black Sea
N KASAPOĞLU, M Dagtekin, M Ok, G ERİK, S MISIR, C ALTUNTAŞ, ...
22018
Ghost fishing effects of lost bottom trammel nets in a storm: A simulation
CE Ozyurt, F Buyukdeveci, VB Kiyaga
FEB-FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 8109, 2017
22017
Length-weight relationships of 28 fish species caught from demersal trawl survey in the Middle Black Sea, Turkey
M DAĞTEKİN, Y GENÇ, N KASAPOĞLU, G ERİK, DS MISIR, S İLHAN, ...
Turkish Journal of Zoology 46 (1), 67-73, 2022
12022
Fishery infrastructures of Sinop province
Y ERDEM, S ÖZDEMİR, U ÖZSANDIKÇI, F BÜYÜKDEVECİ
Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences 4 (1), 2018
12018
Kalkan avcılığında kullanılan uzatma ağlarının orta karadeniz kıyılarındaki mevsimsel av kompozisyonu
S ÖZDEMİR
Aquaculture Studies 17 (4), 325-334, 2017
12017
Seasonal Variations in the Length-weight Relationships of the Thornback Ray Raja clavata L., 1758 (Chondrichthyes: Rajidae) from the Turkish Black Sea Coast
S Ozdemir, U Ozsandikci, F Buyukdeveci, Y Erdem
ACTA ZOOLOGICA BULGARICA 73 (3), 417-423, 2021
2021
Four Important Poisonous Fishes in the Black Sea Coasts: Some Biological Features and Length-Weight Relationships
S ÖZDEMİR, F BUYUKDEVECİ, U ÖZSANDIKÇI, Y ERDEM
Journal of New Results in Science 9 (3), 16-24, 2020
2020
Orta Karadeniz (Sinop) kıyılarında avlanan iki dil balığı türünün (Solea solea Linnaeus, 1758 ve Pegusa lascaris Risso, 1810) boy-ağırlık ilişkilerinin belirlenmesi
F BUYUKDEVECİ, O Samsun, U ÖZSANDIKÇI
Marine and Life Sciences 2 (2), 120-126, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17