ferhat buyukdeveci
ferhat buyukdeveci
Tarım ve Orman Bakanlığı
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
KARADENİZ (SİNOP-SAMSUN) KIYILARINDA AVLANAN MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus) BALIĞININ AYLIK OLARAK BOY-AĞIRLIK İLİŞİKLERİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN TESPİTİ
S Özdemir, H Söyleyici, ZB Özdemir, U ÖZSANDIKÇI, F Büyükdeveci
Aquatic Research 1 (1), 26-37, 2018
72018
Determination of monthly length-weight relationships and length composition of whiting (Merlangius merlangus euxinus) captured from the black sea coasts (Sinop-Samsun)
S Özdemir, H Söyleyici, Z Birinci-Özdemir, U Özsandıkçı, F Büyükdeveci
Aquatic Research 1 (1), 26-37, 2018
62018
A New Maximum Length with Length–Weight Relationship of Tub Gurnard (Chelidonichthys lucerna Linnaeus, 1758) from Central Black Sea Coasts of Turkey
S Özdemir, U ÖZSANDIKÇI, F BUYUKDEVECİ
Marine Science and Technology Bulletin 8 (2), 85-91, 2019
52019
Catch composition of crab species that as bycatch captured by trammel nets used on Sinop coasts
S ÖZDEMİR, U ÖZSANDIKÇI, Y ERDEM, F BÜYÜKDEVECİ
Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi 3 (2), 55-62, 2017
52017
İSKENDERUN KÖRFEZİ’NDE FANYALI UZATMA AĞLARI İLE KARİDES AVCILIĞININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ
CE Özyurt, AS Taşlıel, VB Kiyağa, E Akamca, F Büyükdevceci
Journal of FisheriesSciences. com 3 (4), 310-317, 2009
42009
The seasonally determination of disc diameter-weight relationship of moon jellyfish Aurelia aurita in the Black Sea Coasts of Turkey
ZB ÖZDEMİR, S ÖZDEMİR, U ÖZSANDIKÇI, F BÜYÜKDEVECİ, ...
Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi 5 (1), 8-16, 2019
32019
Sinop ili balıkçılık altyapıları
Y ERDEM, S ÖZDEMİR, U ÖZSANDIKÇI, F BÜYÜKDEVECİ
Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi 4 (1), 20-32, 2018
32018
A preliminary study on fishery by the traps in the Black Sea
S Özdemir, Y Erdem, U Özsandıkçı, F Büyükdeveci
Ecology 2017, 11-13, 2017
22017
Batı Karadeniz’de (Sinop ili) endüstriyel balıkçılıkta kullanılan ağlar ve teknik özellikleri
Y Erdem, S Özdemir, U ÖZSANDIKÇI, F BÜYÜKDEVECİ
Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi 5 (2), 74-87, 2019
12019
Fishery infrastructures of Sinop province
Y ERDEM, S ÖZDEMİR, U ÖZSANDIKÇI, F BÜYÜKDEVECİ
Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences 4 (1), 2018
12018
Ghost fishing effects of lost bottom trammel nets in a storm: A simulation
CE Ozyurt, F Buyukdeveci, VB Kiyaga
FEB-FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 8109, 2017
12017
Kalkan avcılığında kullanılan uzatma ağlarının orta karadeniz kıyılarındaki mevsimsel av kompozisyonu
S Özdemir
Yunus Araştırma Bülteni 17 (4), 2017
12017
Characteristics of shrimp catching with trammel nets in Iskenderun Bay.
CE Özyurt, AS Tașlıel, VB Kiyağa, E Akamca, F Büyükdevcecİ
Journal of FisheriesSciences. com 3 (4), 310-317, 2009
12009
Four important poisonous fishes in the Black Sea coasts: Some biological features and length-weight relationships
S ÖZDEMİR, F BUYUKDEVECİ, U ÖZSANDIKÇI, Y ERDEM
Journal of New Results in Science 9 (3), 16-24, 2020
2020
Growth characteristic and distribution of cartilaginous species in the Black Sea
N KASAPOĞLU, M Dagtekin, M Ok, G ERİK, S MISIR, C ALTUNTAŞ, ...
2018
Orta Karadeniz (Sinop) kıyılarında avlanan iki dil balığı türünün (Solea solea Linnaeus, 1758 ve Pegusa lascaris Risso, 1810) boy-ağırlık ilişkilerinin belirlenmesi
F BUYUKDEVECİ, O Samsun, U ÖZSANDIKÇI
Marine and Life Sciences 2 (2), 120-126, 0
Orta Karadeniz (Sinop-Samsun) kıyı balıkçılığında kullanılan av araçlarının teknik planları
Y Erdem, S Özdemir, U ÖZSANDIKÇI, F BUYUKDEVECİ
Marine and Life Sciences 2 (2), 85-96, 0
DOI: Araştırma Makalesi Research Article Kalkan Avcılığında Kullanılan Uzatma Ağlarının Orta Karadeniz Kıyılarındaki Mevsimsel Av Kompozisyonu
S ÖZDEMİR, Y ERDEM, U ÖZSANDIKÇI, F BÜYÜKDEVECİ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18