Follow
Sara Kefi
Sara Kefi
FOÇA BELEDİYESİ ÇOCUK EVİ
Verified email at foca.bel.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Okulöncesi eğitime babaların katılım düzeyi ile ilişkili değişkenlerin incelenmesi
İ GÜRŞİMŞEK, K Sara, G GİRGİN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (33), 181-191, 2007
1052007
Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerini kullanım düzeyleri
S Kefi, N Çeliköz, Y Erişen
Eğitim ve öğretim araştırmaları dergisi 2 (2), 300-319, 2013
802013
Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Fen Etkinlikleri
S Kefi
Çoluk Çocuk 47, 24-27, 2005
102005
Investigation of variables related with father involvement in early childhood education
I Gursimsek, S Kefi, G Girgin
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2007
92007
The effects of supportive scientific activities education program on pre-school teachers’ usage levels of basic scientific process skills
S Kefi, M Uslu
Middle-East Journal of Scientific Research 23 (11), 2619-2626, 2015
82015
Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 36–72 Aylık Öğrencilerin Dil Gelişimi Düzeylerine Bu Kurumlarda High/Scope Modeli Eğitim Almalarıyla Klasik Model İle Eğitim …
S Kefi
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
81999
Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı uygulamalarının temel bilimsel süreç becerilerini kapsama durumunun incelenmesi
S Kefi
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (1), 3-18, 2017
72017
Temel bilimsel süreç becerileri kullanma düzeyi ölçeği: Ebeveyn formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
K Sara
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (3), 613-628, 2018
62018
Destekleyici bilim etkinlikleri programı eğitiminin okulöncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerini kullanma düzeylerine etkisi
S Kefi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
52014
Preschool teachers’ levels of using the basic science process skills
S Kefi, N Celikoz, Y Erisen
Journal of Research in Education and Teaching 2 (2), 300-319, 2013
52013
Okulöncesi eğitimde babaların eğitime katılım düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, 14
I Gürşimşek, S Kefi, G Girgin
Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, 2005
52005
Proje yaklaşımı ve etkinlik önerileri
S Kefi
Çoluk Çocuk Dergisi 44, 16, 2004
52004
Okul oncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 ay arası çocukların dil gelişim düzeylerine bu kurumlarda High/Scope programı ile eğitim almalarıyla, geleneksel program ile …
S Kefi
Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı. Bildiri Kitabı 3, 2003
52003
Okulöncesi öğretmenlerinin oyun yoluyla inceleme gezilerinde bilimsel süreç becerilerini kullanma durumlarının incelenmesi
S Kefi
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4 (1), 261-275, 2015
42015
Validity And Reliability Study Of Identificatıon Scale For Utilization Degree Of Basic Scientific Process Skills Of Pre-School Teachers
S Kefi, N Çeliköz
Journal of Research in Education and Teaching (JRET), 3 (2), 345-364, 2014
42014
Okulöncesi eğitimde fen deneyleri uygulanırken, temel bilimsel süreç becerilerinin, oyun yöntemi ile kazandırılmasını amaçlayan örnek bir model.[Öz]
S Kefi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their …, 2012
42012
The implementation of creatively art activities in pre-school education, for supporting the children's creativeness in a dynamic learning environment
S Kefi
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 2408-2410, 2009
22009
Scale for Level of Using Basic Scientific Process Skills: Validity and Reliability of Parent Form
K Sara
Kastamonu Education Journal 26 (3), 613-628, 2018
2018
Analyzing the practices of project approaches in preschool education in terms of basic scientific process skills/Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı uygulamalarının temel …
S Kefi
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (1), 3, 2017
2017
HIGH/SCOPE OKULÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ DAYANDIĞI TEMELLER VE PROGRAMIN UYGULANMASI
Aİ Turcan, ST Kefi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 409-418, 1999
1999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20