Takip et
Zülal Erkan
Zülal Erkan
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Aile Terapisti
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal kaygı düzeyi yüksek ve düşük ergenlerin ana baba tutumlarına ilişkin nitel bir çalışma
Z Erkan
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (10), 2002
1262002
Ergenlerin sosyal kaygı düzeyleri, ana-baba tutumları ve ailede görülen risk faktörleri üzerine bir çalışma
Z Erkan
Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2002
1232002
Aile danışmanlığı kuram ve uygulamalara genel bir bakış
N Özabacı, Z Erkan
Pegem Atıf İndeksi, 1-150, 2017
1092017
Ergenlerin sosyal kaygı düzeylerinin ana baba tutumları ve cinsiyet açısından incelenmesi
S Güçray, S Çam
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (10), 2002
982002
Polislerde tükenmişlik ve görülen psikolojik belirtiler
B Gündüz, Z Erkan, N Gökçakan
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2), 283-298, 2007
612007
Grup rehberliğinin yüksek sınav kaygısına etkisine yönelik deneysel bir çalışma
Z Erkan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994
361994
Öğretmen adaylarının iletişim becerileri: Mizaç ve karakter özelliklerinin rolü
Z Erkan, R Avcı
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (1), 2014
272014
Sosyal kaçınma ve huzursuzluk ile olumsuz değerlendirilmekten korkma ölçeklerinin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması
Z Erkan, S Çam, S Güçray
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (25), 112-117, 2003
152003
Adaptation of the Marital Offence-Specific Forgiveness Scale for use in a Turkish cultural context
Z Erkan
Social Behavior and Personality: an international journal 43 (7), 1057-1070, 2015
112015
Sosyal kaygı ve kendilik sunum yaklaşımı
Z ERKAN
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (23), 7-11, 2002
102002
Stres ve stresle başa çıkma
Z ERKAN
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (29), 65-69, 2005
82005
Sosyal Kaygı Düzeyi Yüksek ve DüĢük Ana Baba Tutumlarına ĠliĢkin Nitel Bir ÇalıĢma
Z Erkan
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (10), 2002
72002
Aile danışmanlığı
N Özabacı, Z Erkan
Ankara PegemA Yayıncılık, 2013
52013
Grup rehberliğinin yüksek sınav kaygısına etkisine yönelik deneysel bir çalışma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi)
Z Erkan
Çukurova Üniversitesi, Adana, 1994
51994
Flört kaygısına ilişkin davranışçı yaklaşıma dayalı bireyle psikolojik danışma: Vaka çalışması
A SARAÇ, Z Erkan
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 6 (45), 41-50, 2016
42016
Sınav kaygısını azaltmaya donuk bir grup rehberliği programı
Z Erkan
Pegem Atıf İndeksi, 397-428, 2017
32017
Metaphors about violence by preservice teachers
N Özabaci, Z Erkan
Collegium antropologicum 39 (1), 190-201, 2015
32015
AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEMPERAMENT AND CHARACTER QUALITIES AND MARITAL ADJUSTMENT.
M Duman, Z Erkan
International Journal of Academic Research 6 (2), 2014
32014
AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Z ERKAN, S UYAR
International Journal of Eurasia Social Sciences/Uluslararasi Avrasya Sosyal …, 2021
22021
EXAMINATION OF THE EFFECT OF THE ONLINE PSYCHO-EDUCATION PROGRAM ON INCREASING EMOTIONAL AWARENESS THROUGH ART THERAPY OF MOTHERS WITH CHILDREN AGED 0-5
Z Erkan, B AFŞİN, B KIRAN
International Journal of Eurasian Education and Culture 7 (17), 793-827, 2022
12022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20